De peste 3 decenii, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” a însemnat șansa formării profesionale pentru multe generații de asistenți medicali, care ne promovează și ne fac cinste în întreaga lume.

În anul 1990, Doamna Dr. Mioara Mincu a înființat prima școală postliceală sanitară din România, atribuind valoare și o deosebită considerație profesiei de asistent medical.

A fost cel mai amplu proiect al domniei sale, cu care ne mândrim și suntem datori să-l continuăm cu o mare responsabilitate pentru calitatea actului educațional și pregătirea asistentului medical la un nivel înalt de performanță, raportat la cerințele internaționale.

Din anul 1992, Școala și-a desfășurat activitatea sub egida Confederației Naționale a Femeilor din România, iar din anul 2009 a intrat sub patronajul Fundației Umaniste „Dr. Mioara Mincu”.

Încă de la înființarea ei și până în prezent, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” și-a menținut poziția pe piața școlilor de profil, fiind cea mai mare instituție de învățământ preuniversitar particular din România, acreditată pentru toate calificările profesionale, prin OMECTS Nr. 3391/29.12.2012 pentru calificările asistent medical generalist și asistent medical de farmacie și prin OMENCṢ Nr. 4422/04.07.2016 pentru calificarea profesională asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare.

Succesul și renumele școlii sunt rezultatul eforturilor unei echipe unite de cadre didactice și personal auxiliar, printr-o coordonare managerială profesionistă și eficientă.

Întreaga activitate a școlii este riguros planificată și analizată la nivelul catedrelor de specialitate (Catedra de Nursing și Științe Medicale, Catedra de Farmacie, Catedra de Balneofiziokinetoterapie și Catedra de Științe Socio-umane), al comisiilor de lucru, al departamentelor secretariat, administrativ, financiar, juridic.

Toate aceste „piese” asigură implicarea și responsabilizarea tuturor angajaților școlii și unitatea de acțiune a tuturor factorilor care cooperează la realizarea obiectivelor educaționale și manageriale.

Anual cifra de școlarizare se ridică la 1.700 de elevi, datorită pieței forței de muncă tot mai ofertante pentru domeniul medical, atât în țară, cât și în străinătate, a creșterii vizibilității școlii prin promovarea Educației pentru sănătate în comunitate, în licee și mediul online.

Deși, în prezent, admiterea în învățământul postliceal nu necesită bacalaureatul, peste 80 % din elevii noștri au promovat acest examen al maturității, iar dintre aceștia o mare parte sunt absolvenți de studii superioare și au decis să se reorienteze profesional.

Corpul profesoral este constituit din cadre didactice titulare – peste 50% și cadre didactice asociate care își desfășoară activitatea și în unitățile sanitare.

Pregătirea de specialitate și metodico-științifică a cadrelor didactice este o calitate dovedită prin competențele profesionale dobândite de elevi, rezultatele acestora la concursurile școlare și la examenele de certificare a calificării profesionale, performanțele obținute de absolvenți la locul de muncă.

Dezvoltarea competențelor pentru evoluția în carieră este o preocupare permanentă atât a cadrelor didactice, cât și a conducerii școlii.

Pregătirea profesională a elevilor noștri și construirea viitorului lor profesional necesită o activitate educațională complexă, care pe lângă instruirea teoretică și practică, cuprinde numeroase activități extrașcolare și extracurriculare: participarea la stagii de practică în țările Uniunii Europene, în cadrul Modulului European de Nursing și a parteneriatelor bilaterale încheiate cu școli similare; implicarea în promovarea Educației pentru sănătate în școli generale și licee, în comunitate, cu ocazia unor zile mondiale ale sănătății: Ziua Mondială a Diabetului – Glicoday, Ziua Mondială a Sănătății, Ziua Mondială Antitutun, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, Ziua Mondială a Asistentului Medical etc., activități în cadrul cărora elevii, sub îndrumarea profesorilor de nursing și a medicilor, oferă servicii medicale gratuite: măsurarea tensiunii arteriale, testarea glicemiei, indicații profilactice privind bolile cardiovasculare și metabolice; participarea la cursuri masterclass organizate de școală în colaborare cu partenerii educaționali; participarea la concursuri școlare organizate de școala noastră sau de școli similare; asigurarea asistenței medicale la concursurile sportive, la probele sportive necesare admiterii la liceu, sub îndrumarea profesorilor de specialitate din școală.

Foarte importantă și absolut necesară pentru formarea profesională a asistenților medicali este

colaborarea cu unitățile sanitare de stat și private (spitale, farmacii, centre medicale, clinici dentare).

Am enumerat aici doar câteva aspecte ale activității educaționale de care beneficiază elevii noștri.

Veți afla cu siguranță mai multe dacă veți alege să deveniți elevii școlii noastre.

Sunt mândră că fac parte dintr-o echipă unită în obiective și interesată de obținerea celor mai bune rezultate.

Este o onoare să fii directorul uneia dintre cele mai prestigioase școli postliceale sanitare din România!

 

Director,

Prof. Aurelia Șova

 

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 426

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes