Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa.
Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de
muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active. Programul reprezintă astfel un instrument esențial pentru crearea spațiului european al educației și pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sale sectoriale aferente. De asemenea, programul este esențial pentru promovarea cooperării în domeniul politicii de tineret din cadrul Strategiei UE pentru tineret 2019-2027, precum și pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport.
PRIORITĂȚILE PROGRAMULUI ERASMUS+ sunt reprezentate de:
  • – INCLUZIUNE ȘI DIVERSITATE,
  • TRANSFORMAREA DIGITALĂ,
  • MEDIUL ȘI COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE,
  • PARTICIPAREA LA VIAȚA DEMOCRATICĂ, VALORILE COMUNE ȘI ANGAJAMENTUL CIVIC,
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CAROL DAVILA” este acreditată ERASMUS în Domeniul Educației și Formării Profesionale de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – A.N.P.C.D.E.F.P. în perioada 01.02.2022 – 31.12.2027, conform codului de acreditare 2021-1-RO01-KA120-VET-000047532.
Responsabil Relații și Proiecte internaționale,
Prof. dr. Andreea CSOLTI
andreea.csolti@scoalacdavila.ro

Diploma_2021-1-RO01-KA120-VET-000047532.pdf

×