TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN MEDICINĂ ȘI FARMACIE
EDIŢIA a VI-a

PREZENTARE

 • Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din București, în cei peste 30 de ani de activitate, și-a dovedit rolul in formarea asistentilor medicali, încercând, prin diverse metode să realizeze o legătură între profesioniștii în domeniu, profesori de specialitate și elevii școlii, să încurajeze promovarea rezultatelor cercetărilor realizate la cel mai înalt nivel. 

  SCOPUL EVENIMENTULUI: 

  Evidențierea realizărilor știintifice din medicină, farmacie și științe conexe (biologie, psihologie, chimie, fizică, matematică, etc.), care au condus la o mai bună diagnosticare a diferitelor afecțiuni, la tratarea și vindecarea acestora precum și formarea unei viziuni de ansamblu în domeniul medical. Astfel, putem contribui la dezvoltarea de colaborări multidisciplinare și integrarea școlii într-un circuit de colaborare cu alte școli postliceale, universități, licee pentru creșterea nivelului de pregătire profesională, de atingere a noi nivele de cunoaștere în rândul profesorilor și al elevilor și de încurajare a deschiderii sper noi direcții de studiu și cercetare.

  OBIECTIVELE EVENIMENTULUI: 

  • asigurarea cadrului organizatoric pentru profesorii din învăţământul preuniversitar precum și pentru specialiștii în domeniu, din ţară şi străinătate, în vederea asigurării schimbului de informaţii;
  • prezentarea realizărilor şi a studiilor cercetătorilor din domeniul medicinei, farmaciei și științelor conexe;
  • jalonarea reperelor dezvoltării învăţământului sanitar;
  • facilitarea accesului pentru cadrele didactice, elevii din învățământul postliceal, asistenții medicali la materiale cu caracter ştiinţific pentru valorificarea potenţialului acestora;
  • promovarea inovației în medicină, farmacie și științe conexe si integrarea materialelor științifice în activitatea didactică și extracuriculară a unităților de învățământ participante;
  • stimularea creativităţii şi a aptitudinilor elevilor prin activităţi de documentare, de
   redactare și de susținere a unor lucrări cu caracter științific;
  • schimburi de bună practică profesională cu școli/universități de profil din țară și din străinătate;
  • dezvoltarea conexiunilor și colaborărilor între unitățile de învățământ de profil.


  LOCUL DE DESFĂȘURARE
  [1]: 

  Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”
  Strada Agricultori 37-39, București

  e-mail: arina.cristea@scoalacdavila.ro

   SECȚIUNI:

  • Secţiunea A: lucrările științifice ale specialiștilor din domeniul medicinei și farmaciei
  • Secțiunea B: lucrările științifice ale specialiștilor în științe conexe, din mediul preuniversitar
  • Secțiunea C: lucrările științifice ale elevilor școlii

  [1] Locul de desfasurare a simpozionului se poate modifica, in functie de numarul participantilor directi, siatuatie in care acesta va fi anuntat ulterior.