GRAFICUL DE DESFĂŞURARE
A EXAMENULUI DE CERTIFICARE
A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI POSTLICEAL

 

Prin OME Nr. 6151 din 31 august 2023 se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal.

Astfel, pentru absolvenţii calificărilor profesionale AMF şi BFKT, sesiunea iunie – iulie, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este:

— înscrierea candidaților: 25 – 28 iunie 2024;

— desfășurarea probei practice: 1 – 3 iulie 2024;

— desfășurarea probei scrise: 4 iulie 2024;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 5 iulie 2024;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 5 – 8 iulie 2024;

— susținerea proiectului: 9 – 10 iulie 2024;

— afișarea rezultatelor finale: 11 iulie 2024.

Pentru absolventii AMG, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale sesiunea iulie – august, este:

— înscrierea candidaților: 5 – 7 august 2024;

— desfășurarea probei practice: 8 – 12 august 2024;

— desfășurarea probei scrise: 13 august 2024;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 14 august 2024;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 14 – 19 august 2024;

— susținerea proiectului: 20 – 21 august 2024;

— afișarea rezultatelor finale: 22 august 2024