GRAFICUL DE DESFĂŞURARE
A EXAMENULUI DE CERTIFICARE
A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI POSTLICEAL

Prin OME Nr. 4759 din 22 august 2022 se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal.

Astfel, pentru absolvenţii calificărilor profesionale AMF şi BFKT, sesiunea iunie – iulie, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este:

Înscrierea candidaţilor: 20 – 23 iunie 2023;

Desfăşurarea probei practice: 26 – 27 iunie 2023;

Desfăşurarea probei scrise: 28 iunie 2023;

Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 29 iunie 2023;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 29 – 30 iunie 2023;

Susţinerea proiectului: 3 – 4 iulie 2023;

Afişarea rezultatelor finale: 5 iulie 2023.

Pentru absolventii AMG, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale sesiunea iulie – august, este:

– Înscrierea candidaţilor: 31 iulie – 3 august 2023;

Desfăşurarea probei practice: 4 – 8 august 2023;

Desfăşurarea probei scrise: 9 august 2023;

Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 10 august 2023;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 10 – 11 august 2023;

Susţinerea proiectului: 16 – 17 august 2023;

Afişarea rezultatelor finale: 18 august 2023.