În data de 06.04.2016, Biroul de Promovare și Plasare pe Piața Muncii a propus elevilor și a absolvenților noștri o dezbatere cu Tema: “Perspectiva asistentului medical la confluența dintre sistemul sanitar actual, intern și internațional”.

            Invitata noastră de astăzi, a fost doamna Conf. Dr. Monica Luminos, Șef Secție ATI Pediatrie, din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș”.

            Participanții la întâlnirea de astăzi- atât profesori cât și elevi- au beneficiat de o serie de clarificări cu privire la temeri și întrebări ce-i preocupă pe toți cei interesați de această profesie.

            În cadrul acestei dezbateri, doamna Conf. Dr. Monica Luminos a abordat următoarele idei, expunându-și un punct de vedere obiectivat prin vasta sa experiență din domeniul sanitar:

– în procesul de angajabilitate, nu s-au evidențiat diferențieri între optarea angajatorului  pentru un asistent medical absolvent de școala postliceala si un asistent medical absolvent de facultate.

– ca modalitate de prevenție, în condițiile angajarii într-o secție de boli înfecțiase, fiecare asistent medical va beneficia de vaccinări care vor compensa lipsa anticorpilor, înregistrați în baza unor analize de specialitate;

– importanța unor programe de psiho-educație pentru persoanele care optează să se formeze ca AMG (scopul acestor programe vizând necesitatea conștientizării riscurilor la care se expun persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA/Hepatită și nu numai; necesitatea informării acestora cu privire la secțiile/specializările unde-și pot desfășura activitatea profesională, evitând riscurile infectării și autoinfectării);

– conștientizarea drepturilor unui AMG, în relația cu pacientul. Această idee vine să sublinieze necesitatea impunerii unui respect în relația cu pacientul și aparținătorii acestuia, dar și importanța exersării unor abilități privind modalitatea de abordare a pacienților revendicativi;

– abilitățile necesare unui asistent medical pentru a face față provocărilor din domeniul sanitar, sunt: empatia, responsabilitatea, pasiunea, spiritul de echipă, capacitatea de autodezvoltare și dezvoltare continua, formarea profesională continuă, capacitatea de adaptare continuă la cerințe, etc;

– preocuparea pentru activitățile de voluntariat efectuate în timpul școlii, cresc șansele de adaptare profesională;

– imaginea asistentului medical în afara granițelor țării este tot mai mult aspectată, ca urmare a cererii existente pe piața muncii. Astfel, din relatările asistenților medicali plecați în Franța și Anglia, doamna Conf. Dr. Monica Luminos ne-a împărtășit faptul că cei din Franța se bucură de un statut socio-profesional privilegiat.

         “Sunteți una dintre categoriile profesionale privilegiate, ca urmare a cererii masive de forță de muncă solicitată atât de piața muncii interne, cât și internaționale”.

         În încheiere, doamna Conf. Dr. Monica Luminos a apreciat preocuparea Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila” pentru asigurarea stagiului clinic al tuturor elevilor săi, confirmând existența unor șanse sporite de a răspunde adecvat noilor cerințe profesionale.

Responsabil Birou de Promovare și Plasare pe Piața Muncii,

Prof. Adriana Păunescu

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 95

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes