Absolvenții de la calificarea asistent medical generalist au susținut luni, 12 august 2019, proba practică a EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE.
Această primă etapă a examenului a avut loc la mai multe spitale partenere, cărora le mulțumim pentru buna colaborare și desfășurare a probei.    
Felicităm toți elevii noștri pentru rezultatele obținute!

Miercuri, 14 august 2019, se va desfășura proba scrisă, la Colegiul Tehnic „MIHAI BRAVU” – şos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, București.       

PRECIZĂRI PRIVIND ACCESUL CANDIDAŢILOR ȊN SĂLILE DE EXAMEN
ȘI DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE  

-Listele cu repartiţia candidaţilor în sălile de examen va fi afişată la sediul Colegiului Tehnic „MIHAI BRAVU”.           
-Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului / cărţii de identitate, între orele 8.00 – 8.30. Persoanele căsătorite, care și-au schimbat numele prin căsătorie, trebuie să aibă asupra lor certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, în copie.     
-Proba scrisă se va desfăşura începând cu ora 9.00. 
-Se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, materiale scrise sau alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor, cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare cu exteriorul. Profesorii supraveghetori se vor asigura de respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu şi, după caz, la sancţionarea profesorilor supraveghetori.
-Candidaţii vor fi aşezaţi în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate.  
-Ȋnainte de începerea probei, profesorii supraveghetori vor instrui candidaţii privind modul de desfăşurare a acesteia şi modul de completare a datelor generale şi personale pe foaia tipizată.
-Rezolvarea subiectelor se va face exclusiv pe foaia tipizată, cu pix cu cerneală albastră.

AFIŞAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ: 19.08.2019 – ÎNCEPÂND CU ORA14.00 – SEDIUL VIITORULUI          
DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR LA PROBA SCRISĂ: 19.08.2019 – ORELE: 15.00 – 16.00 – SEDIUL VIITORULUI      
AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE LA PROBA SCRISĂ: 20.08.2018 – ORELE: 17.00 – SEDIUL VIITORULUI            

SUCCES TUTUROR!

prof. Raluca Brad

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 382

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes