In conformitate cu Ordinul 5656/22.12.2004, cu modificările şi completările ulterioare, Fundatia Umanista Dr. Mioara Mincu scoate la Concurs de Titularizare urmatoarele posturi didactice vacante pentru Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila”:
6 posturi profesor biologie;
3 posturi profesor psihologie;
1 post profesor chimie;
2 posturi profesor economie/management;
1 post profesor limba engleza;
2 posturi profesor stiinte farmaceutice ( farmacist );
6 posturi profesor stiinte medicale ( medic specialist );
14 posturi maistru-instructor (11 posturi pentru asistent medical generalist si 3 posturi asistent medical de farmacie).

Toate posturile au viabilitate 4 ani.

Condiţiile de ocupare a posturilor sunt în conformitate cu prevederile metodologiei de mişcare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar aprobate prin OMECI 5885/10.11.2009 precum şi cu OMECI 6052/ 2009 si 3236/2010 respectiv Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar valabile pentru 2010.

Concursul va avea loc joi, 26 august 2010 , la ora 09:00, la sediul scolii din str Viitorului nr. 161-163, sector 2, Bucuresti.

Înscrierile şi depunerea dosarelor sa vor face la secretariatul scolii zilnic ,între orele 09:00 – 18:00, în perioada 26 iulie – 13 august 2010.

Acte necesare la dosar:
Copii legalizate, de biroul notarial, de pe actele de studii, foaia matricolă
Adeverinţă privind promovarea modulul pedagogic; (se poate obtine si in timpul anului scolar 2010-2011)
Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice (daca este cazul);
Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul);
Decizia inspectoratului şcolar sau a angajatorului de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;
Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

Cerinţele specifice fiecărui post si informaţiile despre organizarea concursului se pot obţine de la secretariatul Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila”, telefon: 021 610 70 68, e-mail: resurse.umane@scoalacdavila.ro , precum şi de la adresa de internet : www.scoalacdavila.ro sectiunea Cariere .

Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila este o institutie de invatamant preuniversitar infiintata in 1990 de catre Medic Primar Dr. Mioara Mincu si membra a Modulului European de Nursing din 1999.

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 204

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes