Campania de Admitere în anul școlar 2020 – 2021 este în desfășurare! Grăbește-te să îți ocupi locul!

În această perioadă, ca urmare a măsurilor impuse de starea de urgență, pentru participarea la interviul vocaṭional ṣi admiterea ȋn anul ṣcolar 2020-2021, Ṣcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” organizează preȋnscrierea online.

Se pot preȋnscrie online:

-elevii care sunt ȋn clasa a XII-a de liceu zi sau ȋn clasa a XIII-a liceu seral / frecvenṭă redusă;

-absolvenṭii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

 

Pentru preȋnscrierea online a elevilor de liceu: accesaṭi link-ul https://scoalacdavila.ro/admitere2020/preinscriere-pentru-elevii-de-liceu/formular-preinscriere-online-elevi-liceu ȋn care veṭi completa toate câmpurile obligatorii ṣi veṭi ȋncărca următoarele documente scanate integral:

1. Adeverinṭa de elev ȋn clasa a XII-a liceu zi / a XIII-a liceu seral/ frecvenṭă redusă sau poza de pe carnetul de elev ȋn care să se vadă viza pe anul ṣcolar 2019-2020 ṣi datele personale;

2. Carte de identitate;

3. Certificat de naştere;

4. Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;

5. Adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională la care solicită preînscrierea online, nu este în evidenţă cu boli psihice;

6. Declaraṭie pe propria răspundere că datele ṣi documentele ȋncărcate sunt corecte ṣi reale.

 

Pentru preȋnscrierea online a absolvenṭilor de liceu: accesaṭi link-ul https://scoalacdavila.ro/admitere2020/preinscriere-pentru-elevii-de-liceu/formular-preinscriere-online-elevi-liceu/2132 ȋn care veṭi completa toate câmpurile obligatorii ṣi veṭi ȋncărca următoarele documente scanate integral:

1. Certificat de absolvire a liceului sau diploma de Bacalaureat;

2. Foaia matricolă clasele IX-XII liceu zi / XIII -a liceu seral / frecvenṭă redusă;

3. Carte de identitate;

4. Certificat de naştere;

5. Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;

6. Adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională la care solicită preînscrierea online, nu este în evidenţă cu boli psihice;

7. Declaraṭie pe propria răspundere că datele ṣi documentele ȋncărcate sunt corecte ṣi reale.

 

În cazul ȋn care nu aveṭi posibilitatea să obṭineṭi Adeverinṭa medicală de la medicul de familie, veṭi prezenta acest document ȋn momentul susṭinerii interviului vocaṭional.

 

După completarea formularului ṣi ȋncărcarea documentelor mai sus menṭionate veṭi fi contactat pe adresa de e-mail din formularul de preȋnscriere pentru confirmarea documentelor ṣi pentru efectuarea plăṭii taxei de preȋnscriere ȋn valoare de 275 RON.

TAXA DE PREÎNSCRIERE ONLINE – 275 RON – SE VA ACHITA ÎN CONTUL RO96 UGBI 0000 0720 1885 1RON DESCHIS LA GARANTI BANK, ÎN TERMEN DE 2 (DOUĂ) ZILE DE LA CONFIRMAREA DOCUMENTELOR.

TAXA DE PREÎNSCRIERE ONLINE NU SE RETURNEAZĂ!

După achitarea taxei de preȋnscriere online veṭi fi programat pentru susṭinerea interviului vocaṭional.

La data prezentării dumneavoastră la interviul vocaṭional veṭi prezenta la secretariatul ṣcolii toate documentele de preȋnscriere / ȋnscriere, ȋn copie ṣi ȋn original. Foaia matricolă clasele IX-XII/ XIII va fi depusă la dosar ȋn copie legalizată.

 

Rezervă-ți viitorul din timp! Mai mult, vei beneficia de REDUCERI la taxa integrală sau în rate până la 29 mai!

Te așteptăm să ne contactezi direct la numărul de telefon: 0736.358.898 și pe adresa de e-mail: contact@scoalacdavila.ro.

 

Înscrierile și interviurile vor continua după perioada impusă de pandemia cu noul virus, după un program ce va fi anunțat ulterior.

Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” oferă trei calificări profesionale cu acreditate:

– Asistent Medical Generalist;

– Asistent Medical de Farmacie;

– Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie și Recuperare.

Optează pentru o profesie de viitor căutată în întreaga Europă! Poți deveni acea persoană care ajută oamenii să depășească situațiile de boală prin profesionalism, răbdare și dăruire. Poți deveni asistent medical! După 3 ani de școală vei avea un loc de muncă asigurat.

 

prof. Raluca BRAD

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 171

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes