Ȋnscrierea la Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” se face pe baza următoarelor documente:

          1.    Cerere de înscriere – se completează la depunerea dosarului, avizată de comisia de admitere;

2.    Certificat de absolvire a liceului (copie)/Diploma de Bacalaureat (copie) sau adeverinţa de absolvire a liceului pentru absolvenţii promoţiei 2015 (12 clase sau 13 clase);
3.    Foaia matricolă clasele IX-XII/XIII (copie legalizată);
4.    Document de identitate (original şi copie);
5.    Certificat de naştere (original şi copie);
6.    Certificat de căsătorie pentru persoane de sex feminin (original şi copie) – dacă este cazul;
7.    Adeverinţă medicală din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea.
8.    Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (original); 

9.    Chitanţa pentru plata taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (original);

10.   Scrisoare privind motivarea alegerii profesiei şi calificării, scrisă de mână;

11.   Dosar plic. 

  • Documentele de la punctele 4,5,6 şi 8,9 vor fi prezentate în original şi în copie pentru certificare “conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.
  • Plata taxei de şcolarizare (pct.8) se va efectua la una din filialele sau sucursalele GARANTI BANK, după susţinerea interviului şi obţinerea calificativului „ADMIS”

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 168

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes