Pentru înscriere veți parcurge următorii pași:

 • accesaṭi formularul de ȋnscriere de mai jos ȋn care veṭi completa toate câmpurile obligatorii ṣi veṭi ȋncărca următoarele documente scanate integral (față – verso, dacă este cazul):
 1. Certificat de absolvire a liceului sau diploma de Bacalaureat.

În situația în care sunteți absolvent de liceu Promotia 2023 și nu ați intrat încă în posesia unuia dintre documentele menționate aveți obligația să prezentați documentul până la data de 5 septembrie 2023.

 1. Foaia matricolă clasele IX-XII liceu zi / a XIII -a liceu seral / frecvenṭă redusă (va fi depusă la dosar ȋn copie legalizată).

Absolventii Promoției 2023 care nu au primit încă foaia matricolă de la liceu vor aduce Adeverința de absolvire a liceului, urmând să aducă Foaia matricolă în copie legalizată până la data de 5 septembrie 2023.

 1. Carte de identitate;
 2. Certificat de naştere;
 3. Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 4. Adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea și nu este în evidenţă cu boli psihice;
 5. Declaraṭie pe propria răspundere că datele ṣi documentele ȋncărcate sunt corecte ṣi reale.
 6. Scrisoare motivațională în care se vor menționa următoarele: motivaţia de a urma profesia de asistent medical; disponibilitatea de a studia şi de a vă implica în activităţile propuse de către Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”; motivaţia alegerii Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”; interesul pentru domeniul sănătăţii.
 • După completarea formularului de ȋnscriere ṣi ȋncărcarea documentelor mai sus menṭionate veṭi fi contactaṭi pe adresa de e-mail din formularul de ȋnscriere pentru validarea documentelor și veți primi Contractul de școlarizare.
 • Validarea documentelor se realizează în termen de maximum 2 zile de la data completării formularului, doar în zilele lucrătoare.

După validarea documentelor veți efectua plata taxei de ȋnscriere și a taxei de școlarizare (integral sau în rate) și veți trimite Contractul de școlarizare completat și semnat – scanat sau poză – însoțit de dovada plății taxei de înscriere și a taxei de școlarizare pe adresa de e-mail: contact@scoalacdavila.ro în termen de maximum 2 zile lucrătoare.

 • TAXA DE ÎNSCRIERE ESTE DE 700 RON.
 • TAXA ANUALĂ DE ŞCOLARIZARE ESTE ÎN VALOARE DE:
 • LA PLATA INTEGRALĂ – 6900 RON
 • LA PLATA ÎN 4 RATE, RATA I ESTE DE 2500 RON
 • LA PLATA ÎN 6 RATE , RATA I ESTE DE 2200 RON 

 Vedeṭi aici sistemul de plată, integral sau ȋn rate 

 • TAXELE SE VOR ACHITA ÎN CONTUL:

RO96 UGBI 0000 0720 1885 1RON DESCHIS LA GARANTI BANK

TAXA DE ÎNSCRIERE ȘI TAXA DE ȘCOLARIZARE NU SE RETURNEAZĂ! 

 • Veṭi primi confirmarea ȋnscrierii dupӑ transmiterea Contractului de școlarizare însoțit de dovada efectuării plăților – taxa de înscriere și taxa de școlarizare integral sau prima rata. 
 • Până la data de 5 septembrie 2023 aveți obligația să vă prezentați la secretariatul școlii cu toate documentele de ȋnscriere, ȋn copie ṣi ȋn original, și Contractul de școlarizare. Foaia matricolă clasele IX-XII/ XIII va fi depusă la dosar ȋn copie legalizată.

Formular de Înscriere Online

Acest formular se utilizează în procesul de admitere, pentru înscrierea candidaților care doresc să devină elevi ai ṢCOLII POSTLICEALE SANITARE CAROL DAVILA”. Datele personale sunt colectate, prelucrate şi utilizate în condiţii de confidenţialitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Informațiile înscrise în formularul de ȋnscriere sunt confidențiale și fac obiectul respectării stricte a Legii nr. 129/2018 și a REGULAMENTULUI (EU) 2016/ 679, în vigoare, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. În cazul în care nu sunteţi de acord cu colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dumneavoastră personale ṢCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” se află în imposibilitatea de a vă oferi serviciile educaţionale pe care le doriţi. Legea 1 din 2011 a educaţiei naţionale şi legislaţia subsecventă în vigoare care reglementează activitatea ȋn stituţia noastră impun colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale în cadrul procesului de admitere, pe durata studiilor în desfășurarea activităților didactice şi după încheierea acestora.