Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” este acreditată ERASMUS în domeniul Educației și Formării Profesionale de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDEFP, începând cu 01.02.2022, conform codului de acreditare 2021-1-RO01-KA120-VET-000047532.

Perioada de valabilitate a acreditării Erasmus+ este 01.02.2022 – 31.12.2027.

Școala noastră beneficiază în anul școlar 2022 – 2023 de un contract de finanțare în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1 – Formare profesională (VET), cu numărul 2022-1-RO01-KA121-VET-000063956.

  •  ÎN CE CONSTĂ MOBILITATEA ELEVILOR?

Stagiu clinic desfășurat în spitalele din Riga, Letonia, cu durata de 60 de ore pe parcursul a 2 săptămâni, în luna martie a anului 2023. Perioada de mobilitate este de 14 zile.

Pentru calificarea profesională Asistent Medical Generalist (AMG) stagiul de învățământ clinic va fi pentru modulul M21 – Medicină Internă II (MI. II).

Pentru calificarea profesională Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și Recuperare stagiul de instruire practică va fi pentru modulul MVIII – Terapia ocupațională.

  • CINE SE POATE ÎNSCRIE?

-Elevi de la calificarea profesională Asistent Medical Generalist (AMG) anul II de studiu (2022-2023)

-Elevi de la calificarea Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și Recuperare (BFKT) anul III de studiu (2022-2023)

  • CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

Dosarul individual de înscriere pentru fiecare elev va fi depus personal de către acesta și va conține:

-Copie carte de identitate

-Copie certificat de naștere

-Copie certificat căsătorie (acolo unde este cazul)

-CV în format Europass (în limba engleză)

-Scrisoare de intenție (în limba engleză)

-Cerere de înscriere

-Declarație pe propria răspundere

-Scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginte și/ sau de nursing

-Copii ale fișelor de prezență la stagiile clinice

-Copii ale adeverințelor și/ sau diplomelor de participare la activități și/ sau concursuri

-Copie a atestatului de competențe lingvistice (Cambridge, IELTS, etc.) – acolo unde este cazul va fi echivalat cu proba de limba engleză

-Copie a atestatului de operare pe calculator (ECDL, etc.) – acolo unde este cazul va fi echivalat cu proba de competențe de utilizare a calculatorului

-Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru a călători

* Modelele de cerere de înscriere, respectiv declarație pe propria răspundere vor fi transmise elevilor interesați prin intermediul profesorului diriginte.

  • DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

Dosarul individual de înscriere cu toate documentele solicitate va fi depus personal de către fiecare elev în sediul școlii din str. Viitorului, nr. 161-163:

– luni, 5 decembrie în intervalul orar 10:00 – 14:30

– marți, 6 decembrie în intervalul orar 10:00 – 14:30

– miercuri, 7 decembrie în intervalul orar 10:00 – 14:30

– vineri, 9 decembrie în intervalul orar 10:00 – 14:30

Dosarul individual de înscriere va fi predat personal doamnei Alexandra Bolintiș.

  • CALENDARUL SELECȚIEI

– 5 – 9 decembrie 2022: Depunerea dosarului de înscriere

– 12 decembrie 2022: Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor

– 12 decembrie 2022: Afișarea repartizării pe zile și săli la probe

– 13 decembrie 2022: Desfășurarea probei eliminatorii la limba engleză

– 14 decembrie 2022: Afișarea rezultatelor probei la limba engleză

– 15 decembrie 2022: Desfășurarea interviului psihologic și a probei de competențe de utilizare a calculatorului

– 16 decembrie 2022: Afișarea rezultatelor interviului psihologic și a probei de competențe de utilizare a calculatorului

– 19 decembrie 2022: Afișarea rezultatelor până în ora 14:00

– 19 decembrie 2022: Depunerea contestațiilor în intervalul 14:00 – 16:00

– 20 decembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

 

Prof. dr. Andreea Csolti

Director adjunct

Responsabil Relații și Proiecte internaționale, Coordonator European Nursing Module

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 958

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes