SUNTEȚI ÎN CLASA A XII-A ( A XIII-A seral sau frecvență redusă ) ŞI VĂ GÂNDIȚI LA CARIERA PROFESIONALĂ? 

ALEGEȚI O OPŢIUNE SERIOASĂ! 
ŞTIAȚI CĂ VĂ PUTEȚI PREÎNSCRIE ACUM ÎN ANUL ŞCOLAR 2024 – 2025 CHIAR DACĂ NU AȚI ABSOLVIT ÎNCĂ LICEUL?  

GRĂBIȚI-VĂ PENTRU A VĂ REZERVA LOCUL  LA CEA MAI CĂUTATĂ ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DIN BUCUREŞTI! 

URMAŢI-VĂ VOCAŢIA!

Dacă aveți chemare pentru a lucra cu oamenii în domeniul medical şi a face bine semenilor dumneavoastră, ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” din București vă oferă cea mai bună opţiune pentru a vă urma vocaţia!

Aveți oportunitatea de a urma:
–  Programe de pregătire conforme unui curriculum european;
– Stagii de practică în spitale şi clinici de stat și private.

Puteți accesa:
– Burse de Excelenţă;
– Burse de studiu internaţionale;
– Stagii de pregătire clinică în străinătate prin programe şi proiecte europene. Suntem singura şcoală din Bucureşti membră a Modulului European de Nursing (încă din anul 1999), în cadrul căruia organizăm schimburi de experienţă împreună cu peste 30 de şcoli de nursing din Europa.
– La absolvire, şcoala vă oferă sprijinul pentru angajare atât în ţară, cât şi în străinătate, prin intermediul programelor şi parteneriatelor derulate.

PAŞII PE CARE ÎI AVEȚI DE URMAT PENTRU A VĂ PREÎNSCRIE: 

*Intrați în TOP 100 în perioada 27 OCTOMBRIE – 15 DECEMBRIE 2023! *

Primii 100 de candidați preînscriși până la data de 15 DECEMBRIE 2023 vor beneficia de PREÎNSCRIERE GRATUITĂ + 500 RON reducere la taxa anuală de școlarizare (la plata integrală suma anuală este de 6.400 RON)

Începȃnd cu 18 decembrie 2023 taxa de preînscriere va fi de 800 RON, iar taxa anuală de școlarizare la plata integrală va fi de 6.900 RON. 

 1. Depuneți dosarul de preînscriere la secretariatul şcolii 

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Fişa de preînscriere pentru admitere – va fi completată la depunerea dosarului şi va fi avizată de comisia de admitere;
 2. Documentul de identitate (original şi copie);
 3. Certificatul de naştere (original şi copie);
 4. Certificatul de căsătorie (original şi copie), în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 5. Adeverinţa de elev în clasa a XII –a liceu zi sau a XIII-a liceu seral / FR (original);
 6. Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că sunteți sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicitați preînscrierea și că nu suntețiîn evidență cu boli psihice (original);
 7. Chitanţa pentru plata taxei de preînscriere (original şi copie);

Primii 100 de candidați preînscriși până la data de 15 DECEMBRIE 2023 vor beneficia de ÎNSCRIERE GRATUITĂ.

Începȃnd cu 18 decembrie 2023 taxa de preînscriere va fi de 800 RON.

 1. Chitanţa pentru plata taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (original şi copie), în ziua în care candidatul este declarat „Admis”;
 2. Scrisoarea motivațională în care să motivați alegerea profesiei şi a calificării;
 3. Dosar plic de carton.

Dosarul va fi completat ulterior cu actele doveditoare ale absolvirii liceului.

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi cu numele din certificatul de  naştere. 

 1. Semnați un precontract pentru rezervarea locului şi plătiți taxa integral sau prima rată în ziua în care ați fost declarat Admis.
 1. Dosarul va fi completat ulterior, pȃna la data de 21 iunie 2024 cu actele doveditoare ale absolvirii liceului: adeverinţa de absolvire a liceului, foaia matricolă clasele IX-XII / XIII (copie legalizată). Statutul de elev al şcolii îl veți obţine numai după completarea cu documentele de absolvire a dosarului de preînscriere şi semnarea contractului de şcolarizare.

Certificatul de absolvire a liceului (original şi copie) sau Diploma de Bacalaureat (original ṣi copie) vor fi aduse la secretariatul şcolii în momentul obţinerii acestora de la liceul absolvit, pânâ la data de 2 septembrie 2024.

*OFERTA TOP 100 –  pentru primii 100 de candidaţi care se preînscriu în perioada

27 octombrie – 15 decembrie 2023: 

-Primii 100 de candidați preînscriși până la data de 15 DECEMBRIE 2023 vor beneficia de PREÎNSCRIERE GRATUITĂ.

TAXA ANUALĂ DE ŞCOLARIZARE ESTE ÎN VALOARE DE:

 • LA PLATA INTEGRALĂ – 6400 RON
 • LA PLATA ÎN 4 RATE – 7100 RON – RATA 1 ESTE DE 2500 RON (reducerea de 500 RON se va aplica la plata ultimei rate)
 • LA PLATA ÎN 6 RATE – 7700 RON – RATA 1 ESTE DE 2200 RON (reducerea de 500 RON se va aplica la plata ultimei rate)
 • TAXA SE VA ACHITA ÎN CONTUL: RO96 UGBI 0000 0720 1885 1RON DESCHIS LA GARANTI BANK
 • TAXA DE ȘCOLARIZARE NU SE RETURNEAZĂ! 

*ȊN PERIOADA 18 DECEMBRIE 2023 –  5 SEPTEMBRIE 2024:
-taxa de preînscriere / înscriere: 800 RON
la plata integrală, taxa anualǎ de şcolarizare este de 6.900 RON şi va fi achitatǎ în ziua în care candidatul va fi declarat admis.
-pentru a veni ȋn sprijinul dumneavoastră, vă oferim posibilitatea  achitării taxei de şcolarizare  ȋn rate:

 • ÎN 4 RATE

 I – 2500 RON – în ziua în care candidatul va fi declarat admis
II – 1700 RON- 4 noiembrie 2024
III – 1700 RON – 3 februarie 2025
IV – 1700 RON – 2 mai 2025

 • ÎN 6 RATE

 I – 2200 RON – în ziua în care candidatul va fi declarat admis
II – 1200 RON- 3 octombrie 2024
III – 1200 RON – 4 noiembrie 2025
IV – 1200 RON – 3 februarie 2025
V – 1200 RON – 3 aprilie 2025
VI – 1200 RON – 2 mai 2025

PROGRAM PREÎNSCRIERE / ȊNSCRIERE

Prezentarea candidaților cu dosarul de înscriere la Secretariatul școlii din Str. Agricultori 35, 37-39, parter, sector 2, București se poate face zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00.

Candidații declarați Admiși vor completa precontractul / contractul de școlarizare și vor achita taxa integral sau prima rată pentru validarea locului, în ziua în care sunt declarați Admiși.