ŞTIAȚI CĂ
VĂ PUTEȚI  ÎNSCRIE ACUM ÎN ANUL ŞCOLAR 2024 – 2025?

GRĂBIȚI-VĂ PENTRU A VĂ REZERVA LOCUL  LA CEA MAI CUNOSCUTĂ ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DIN BUCUREŞTI! 

URMAŢI-VĂ VOCAŢIA!
Dacă aveți chemare pentru a lucra cu oamenii în domeniul medical şi a face bine semenilor dumneavoastră, ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” din București vă oferă cea mai bună opţiune pentru a vă urma vocaţia.

Aveți oportunitatea de a urma:
–  Programe de pregătire conforme unui curriculum european;
– Stagii de practică în spitale şi clinici de stat și private

Puteți accesa:
– Burse de Excelenţă;
– Burse de studiu internaţionale;
– Stagii de pregătire clinică în străinătate prin programe şi proiecte europene. Suntem singura şcoală din Bucureşti membră a Modulului European de Nursing (încă din anul 1999), în cadrul căruia organizăm schimburi de experienţă împreună cu peste 30 de şcoli de nursing din Europa.
– La absolvire, şcoala vă oferă sprijinul pentru angajare prin intermediul programelor şi parteneriatelor derulate.

CU SAU FĂRĂ BAC?

Vă puteți înscrie în învăţământul postliceal cu sau fără BACALAUREAT, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, art. 58 alin. 14. 

OPORTUNITATE:  MEDITAȚII GRATUITE PENTRU BACALAUREAT

Înscrieți-vă acum pentru a vă rezerva locul la şcoală şi vă oferim un program de meditaţii gratuite pentru materiile alese la BAC. Lucrăm împreună şi în timpul celor trei ani de şcolarizare noi vă vom ajuta să promovați acest examen! Astfel, printr-un efort comun, va fi mult mai ușor să obțineți diploma de BAC, iar perspectivele dumneavoastră de angajare la finalizarea şcolii vor fi mai mari.      

Urmați o carieră sigură și foarte căutată în întreaga Europă!

Alegeți profesia de Asistent Medical Generalist!

PAŞII PE CARE ÎI AVEȚI DE URMAT PENTRU A VĂ ÎNSCRIE:

*Intrați în TOP 100 în perioada 27 OCTOMBRIE – 15 DECEMBRIE 2023! *

Primii 100 de candidați înscriși până la data de 15 DECEMBRIE 2023 vor beneficia de ÎNSCRIERE GRATUITĂ + 500 RON reducere la taxa anuală de școlarizare (la plata integrală suma anuală este de 6.400 RON)

Începȃnd cu 18 decembrie 2023 taxa de înscriere va fi de 800 RON, iar taxa anuală de școlarizare la plata integrală va fi de 6.900 RON. 

 1. Depuneți dosarul de înscriere la secretariatul şcolii 

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Fişa de înscriere pentru admitere – va fi completată la depunerea dosarului şi va fi avizată de comisia de admitere;
 2. Certificatul de absolvire a liceului (original și copie) / Diploma de Bacalaureat (original și copie);
 3. Foaia matricolă clasele IX – XII / XIII (copie legalizată);
 4. Documentul de identitate (original şi copie);
 5. Certificatul de naştere (original şi copie);
 6. Certificatul de căsătorie (original şi copie), în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 7. Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că sunteți sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicitați înscrierea și nu sunteți în evidență cu boli psihice (original);
 8. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (original şi copie) –Primii 100 de candidați înscriși până la data de 15 DECEMBRIE 2023 vor beneficia de ÎNSCRIERE GRATUITĂ.

Începȃnd cu 18 decembrie 2023 taxa de înscriere va fi de 800 RON.

 1. Chitanţa pentru plata taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (original şi copie) – în ziua în care este declarat „Admis”;
 2. Scrisoarea motivațională în care să motivați alegerea profesiei şi a calificării.
 3. Dosar plic de carton.

Documentele de la punctele 2, 4, 5, 6, 8 și 9 vor fi prezentate în original şi în copie pentru certificare „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.

Candidații care au absolvit liceul în strӑinӑtate vor aduce/transmite în dosarul de înscriere documentele de absolvire a liceului echivalate de Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadul Ministerului Educației;

Cetӑțenii strӑini candidați la admitere vor aduce/transmite în dosarul de înscriere certificatul/atestatul de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituțiile de învățământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, precum şi dovada dreptului de şedere pe teritoriul României.

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi cu numele din certificatul de naştere. 

 1. Achitați TAXA DE ŞCOLARIZARE, integral sau prima rată, şi semnați contractul de şcolarizare în ziua în care ați fost declarat ADMIS. 

*OFERTA TOP 100 –  pentru primii 100 de candidaţi care se înscriu în perioada

27 octombrie – 15 decembrie 2023: 

-Primii 100 de candidați înscriși până la data de 15 DECEMBRIE 2023 vor beneficia de ÎNSCRIERE GRATUITĂ.

TAXA ANUALĂ DE ŞCOLARIZARE ESTE ÎN VALOARE DE:

 • LA PLATA INTEGRALĂ – 6400 RON
 • LA PLATA ÎN 4 RATE – 7100 RON – RATA 1 ESTE DE 2500 RON (reducerea de 500 RON se va aplica la plata ultimei rate)
 • LA PLATA ÎN 6 RATE – 7700 RON – RATA 1 ESTE DE 2200 RON (reducerea de 500 RON se va aplica la plata ultimei rate)
 • TAXA SE VA ACHITA ÎN CONTUL:

RO96 UGBI 0000 0720 1885 1RON DESCHIS LA GARANTI BANK

 • TAXA DE ȘCOLARIZARE NU SE RETURNEAZĂ! 

*ȊN PERIOADA 18 DECEMBRIE 2023 –  5 SEPTEMBRIE 2024:

-taxa de înscriere: 800 RON

la plata integrală, taxa anualǎ de şcolarizare este de 6.900 RON şi va fi achitatǎ în ziua în care candidatul va fi declarat admis. 

-pentru a veni ȋn sprijinul dumneavoastră, vă oferim posibilitatea  achitării taxei de şcolarizare  ȋn rate:

 • ÎN 4 RATE

I – 2500 RON – în ziua în care candidatul va fi declarat admis
II – 1700 RON- 4 noiembrie 2024
III – 1700 RON – 3 februarie 2025
IV – 1700 RON – 2 mai 2025

 • ÎN 6 RATE

I – 2200 RON – în ziua în care candidatul va fi declarat admis
II – 1200 RON- 3 octombrie 2024
III – 1200 RON – 4 noiembrie 2025
IV – 1200 RON – 3 februarie 2025
V – 1200 RON – 3 aprilie 2025
VI – 1200 RON – 2 mai 2025

PROGRAM PREÎNSCRIERE / ȊNSCRIERE

Prezentarea candidaților cu dosarul de înscriere la Secretariatul școlii din Str. Agricultori 35, 37-39, parter, sector 2, București se poate face zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00.

Candidații declarați Admiși vor completa precontractul / contractul de școlarizare și vor achita taxa integral sau prima rată pentru validarea locului, în ziua în care sunt declarați Admiși.