PRECIZĂRI PRIVIND ACCESUL CANDIDAŢILOR ȊN SĂLILE DE EXAMEN

ȘI DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE

  • Simularea examenului de certificare a calificării profesionale, proba scrisă, se va desfăşura sâmbătă, 14 mai a.c., în sediile Viitorului şi Radu de la Afumaţi.
  • Listele cu repartiţia candidaţilor în sălile de examen vor fi afişate vineri 13.05 ora 18.00, la avizierul din sediul Viitorului.
  • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului/cărţii de identitate, orele 8.00 – 8.30.
  • Proba scrisă se va desfăşura începând cu ora 9,00. Persoanele căsătorite, care și-au schimbat numele prin căsătorie, să aibă asupra lor certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, în copie. 
  • Se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, materiale scrise sau alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor, cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare cu exteriorul. Profesorii supraveghetori se vor asigura de respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu şi, după caz, la sancţionarea profesorilor supraveghetori.
  • Candidaţii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate.
  • Ȋnainte de începerea probei, profesorii supraveghetori vor instrui candidaţii privind modul de desfăşurare a acesteia şi modul de completare a datelor generale şi personale pe foaia tipizată.
  • Rezolvarea subiectelor se va face exclusiv pe foaia tipizată cu pix cu cerneală albastră.

 

Mult succes!

      Director,                                                                                                     Secretar șef,

      Prof. Daniela Stoian                                                                                   Adriana Oancea 

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 138

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes