Eleva noastră, Valentina (Niculescu) Căpraru – clasa III L – AMG – a participat, timp de 10 săptămâni, la cursul Tour of Flanders – Mental Wellbeing, organizat de Universitatea Vives din Kortrijk – Belgia, partener al școlii noastre.

Miercuri, 22 decembrie 2021, se va desfășura evaluarea finală. Valentina este în echipă cu studenți din Belgia și Norvegia. Felicitări, Valentina, pentru tot parcursul tău! Îți mulțumim pentru toate informațiile interesante pe care ni le-ai transmis în fiecare săptămână. Suntem mândri de tine!

Valentina ne-a transmis prezentarea cursului cu numărul 10:

Miercuri, 15.12.2021

Orele: 10.30 – 12.30 

Tema: Întocmirea și gestionarea programelor de sănătate – aspecte generale – asistent medical șef – Mieke Hendrickx

Pe parcursul acestui curs am fost inițiați în domeniul managementului proiectelor / programelor de sănătate. Un program de sănătate poate să fie considerat  setul  complex de activităţi şi sarcini care: – are obiective specifice de realizat pe baza unor specificaţii stricte; – are termene precise de începere şi de finalizare; – are fonduri financiare limitate; – este consumator de resurse umane şi de altă natură; – este  multifuncţional, desfăşurându-se pe diferite niveluri funcţionale.

Managementul unui astfel de proiect cuprinde o serie de activităţi: de planificare, organizare, coordonare şi control, de la începerea până la finalizarea proiectului, respectând standardele de calitate, a costurilor şi termenele de execuţie stabilite cu beneficiarii proiectului.

În majoritatea situaţiilor, proiectele se realizează printr-un proces derulat în patru etape majore. Și aici am făcut cunoștință cu noțiunea de PDCA – Cycle (Plan, Do, Check, Act).

Astfel, avem: 1) concepţia planului proiectului (Plan); 2) desfăşurarea / executarea proiectului (Do); 3) verificarea, monitorizarea și evaluarea  proiectului (Check) ; 4) adaptarea la noua viziune și aplicarea schimbării, moment ce corespunde cu finalizarea proiectului (Act).

Am înțeles complexitatea gestionării și susținerii unui astfel de proiect când ne-au fost prezentate

mai detaliat etapele PDCA, acestea fiind doar o parte din aspectele de care trebuie să se țină cont în derularea proiectului:

a. gestionarea obiectivelor generale şi de specialitate ale proiectului:

▪ stabilirea precisă a obiectivelor generale şi de specialitate ale proiectului prin consultarea tuturor părţilor implicate;

▪ actualizarea / redefinirea obiectivelor generale şi de specialitate ale proiectului, atunci când este necesar, pe durata ciclului de viaţă al acestuia.

b. gestionarea  timpului:

▪ asigurarea că proiectul este finalizat la timpul stabilit ;

▪ planificarea utilizării resurselor;

▪ reprogramarea unor activităţi ale proiectului în urma unor experienţe sau situaţii noi;

▪ intuirea problemelor ce pot să apară pe parcursul desfăşurării proiectelor.

c. managementul resurselor umane:

▪ asigurarea disponibilităţii resurselor umane în timp util;

▪ asigurarea că angajaţii îşi cunosc rolul, obiectivele, sarcinile;

▪ înţelegerea aşteptărilor angajaţilor;

▪ soluţionarea conflictelor dintre angajaţi;

▪ leadership;

▪ schimbarea rolurilor angajaţilor în cadrul proiectului în funcţie de experienţa acestora.

d. managementul riscului:

▪ identificarea riscurilor semnificative;

▪ planificarea şi aplicarea reacţiei la risc pentru diminuarea, eliminarea acestora;

e. managementul informaţiilor:

▪ întâlniri frecvente și discuții  cu părţile implicate în proiect;

▪ planificarea circuitelor informaţionale în cadrul proiectului;

▪ planificarea, întocmirea, furnizarea şi arhivarea documentelor proiectului;

▪ învăţarea lecţiilor utile din documentaţiile proiectelor similare anterioare;

f. gestionarea  calităţii:

▪ planificarea calităţii privind serviciile implicate în proiect;

▪ asigurarea și controlul calităţii;

În partea a doua a cursului ne-au fost prezentate două programme / campanii de sănătate ce se desfășoară pe teritoriul Belgiei, respectiv Zimbabwe: Red Nose Day (Belgium), Friendship bench (Zimbabwe).” – Valentina (Niculescu) Căpraru – III L – AMG

 

prof. Raluca Brad

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 123

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes