“Asistentul medical are rolul de a aduce pacientul în cea mai
bună condiţie pentru ca natura să acţioneze asupra lui.”

“Asistentul medical are rolul de a aduce pacientul în cea mai
bună condiţie pentru ca natura să acţioneze asupra lui.”

Florence Nightingale
(1820 – 1910)

În lume, asistentul medical reprezintă una dintre profesiile cele mai diverse și mai respectate din domeniul sănătății. Se estimează că există în jur de 3 milioane de asistenți medicali înregistrați doar în Statele Unite și alte câteva milioane la nivelul globului. Cererea de asistenți medicali rămâne ridicată, iar previziunile sugerează că o astfel de cerere va crește substanțial în următorii ani. Progresele tehnologice în domeniul îngrijirii sănătății, așteptările crescute ale persoanelor care solicită îngrijire, schimbările demografi ce, cum ar fi populații din ce în ce mai îmbătrânite din multe țări ale lumii și reorganizarea sistemelor de sănătate necesită un număr tot mai mare de asistenți medicali.

Profesia de asistent medical este una dintre cele mai nobile profesii. Înseamnă muncă în echipă, curaj, dăruire, înseamnă să știi să asculţi cu răbdare și înţelegere, să orientezi și să educi bolnavii, să le inspiri încredere, să îi ajuti să înţeleagă că toate acţiunile pe care le întreprinzi sunt spre beneficiul lor.

Această profesie îţi acordă o împlinire sufl etească, o imensă bucurie că poţi fi util și de ajutor unei persoane aflate în suferinţă, care are nevoie nu doar de medicamente și investigaţii, ci și de o persoană bine instruită, cu respect de sine și față de semeni.

În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, asistentul medical trebuie să dezvolte o serie de abilități și aptitudini, cum ar fi: atenție, îndemânare, putere de analiză și sinteză, precizie, promptitudine, comunicare, capacitate de decizie, minuțiozitate, organizare, spirit de echipă, adaptabilitate la situații noi, viteză de reacție, creativitate, responsabilitate, seriozitate, confi dențialitate. Pentru a deveni asistent medical generalist ai nevoie de o pregătire teoretică și practică ce se desfășoară pe durata a trei ani de studiu în care vei dobândi cunoștinţele, abilităţile și competenţele profesionale necesare. Colectivul de cadre didactice din cadrul Catedrei de Nursing și Științe este format din specialiști cu o bogată experiență în domeniu: medici, asistenți medicali generaliști, profesori de biologie, psihologie, fizică, care utilizează metode de predare interactive, adaptate fi ecărui stil de învățare și formează generații de asistenți medicali.

315215317_5501306759917269_329763839932558207_n

Vei avea ocazia să fi i instruit pe partea de pregătire practică în spitale de renume din București precum: Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, Spitalul Clinic Colentina și multe altele. Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” pregătește asistenți medicali adaptabili oricărui sistem de sănătate din lume. În acest context, derulează proiecte internaționale în cadrul cărora elevii au posibilitatea de a participa la stagii clinice desfășurate în spitale din cele mai performante sisteme de sănătate din Europa: Marea Britanie, Finlanda, Suedia, Norvegia, Elveția, Danemarca, Țările de Jos, Belgia, Spania, Italia. Profesia de asistent medical generalist este complexă și fascinantă pentru mai multe motive, unul dintre acestea fiind faptul că există diverse ramuri pe care te poți specializa.

Canalul nostru de Youtube

Echipa Managerială