Pentru absolvenții Promoției 2021 urmează o etapă importantă în drumul către împlinirea profesională: susținerea examenului de certificare a calificării profesionale, apoi înscrierea în Ordinul Asistenților Medicali, pentru cei care au promovat acest examen. Ulterior, fie vor alege să rămână în România, fie vor profesa în afara țării, studiile fiind recunoscute internațional.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal s-a modificat prin Ordinul de ministru nr. 3779 din 10 mai 2021, apărut în Monitorul Oficial nr. 498 / 13.05.2021.

Astfel, proba practică și cea scrisă se echivalează după anumite formule matematice cu mediile din anii de studiu, potrivit Ordinului de Ministru.

Proba practică a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din planurile de învățământ pentru anii I, II și III.

Proba scrisă a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor tuturor modulelor din planurile de învățământ pentru anul I, II și III.

Modul în care se echivalează proba practică și proba scrisă cu modulele și mediile din timpul anilor de studiu este detaliată în actul oficial.

Susținerea proiectului în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale se face online.

În situațiile în care elevii nu dețin calculatoare, laptop-uri, tablete, telefoane și / sau nu au conexiune la internet și nu este posibilӑ organizarea și susținerea online a proiectului, instituția de învățământ sau centrul de examen va asigura condițiile necesare desfășurării probei cu respectarea strictă a măsurilor de prevenirea îmbolnăvirii.

Candidatul este declarat admis pentru proba practică dacă media este mai mare sau egală cu 6 (șase) și respins în cazul în care aceasta este mai mică de 6 (șase).

În cazul probei scrise, nota minimă pentru promovare este 5 (cinci), iar candidatul are dreptul să participe la următoarea probă de certificare.

După încheierea tuturor probelor se comunică rezultatul final al examenului prin afișare on-line și la avizierul instituției de învățământ a listelor nominale finale. Proiectul este notat cu note de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 6 (şase).

Centrul de examen Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” organizează examenul de certificare a calificării profesionale, sub coordonarea Comisiei de organizare și desfășurare a examenului și conform noilor prevederi ale Ordinului de ministru nr. 3779 din 10 mai 2021.

 

prof. Raluca Brad

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 209

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes