Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” este o școală europeană preocupată permanent de pregătirea teoretică și practică a elevilor conform cu standardele și cerințele internaționale.

Școala noastră oferă elevilor posibilitatea interacţiunii cu studenți din alte ţări, fie prin participarea la schimburile de experienţă, fie prin contactul pe care îl realizează cu studenţii în timpul activităţilor din şcoală.

În cadrul Comisiei de Proiecte şi Parteneriate internaționale se desfășoară mai multe activităţi cu specific internațional. Cea mai importantă activitate este conturată de Modulul European de Nursing ( ENM ). Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” este prima școală din București ce a devenit membru al modulului, activând din anul 1999.

Elevii noștri au fost singurii din reţea care au beneficiat constant de bursă de studiu, în valoare de 350 de euro, din partea şcolii.

În fiecare an şcolar, activitatea din cadrul ENM se desfăşoară în 3 perioade: octombrie, martie şi mai. În aceste perioade, școala oferă burse pentru cei mai buni elevi ai școlii, care pentru două săptămâni efectuează stagii de instruire clinică în cele mai bune şcoli de nursing și unități sanitare din Europa. În acelaşi timp, organizează activităţi pentru procesul de instruire clinică şi activităţi culturale pentru studenții străini care ne vizitează şcoala.

 

„Rețeaua ENM formată din organizații educaționale sanitare oferă cadrul schimburilor de bune practici. Elevii au oportunitatea de a descoperi două lanțuri esențiale în dezvoltarea asistentului medical: profesională și stabilire de relații, comunicare. Nursingul deține o limbă de comunicare comună: îngrijirea pacientului, care permanent suportă evoluție prin asimilare de noi tehnologii și adaptare la acestea. Prezența în aceste schimburi demonstrează dorința viitorilor asistenți medicali de a fi pregătiți profesional pentru a răspunde cu încredere și curaj tuturor provocărilor ridicate de diferite situații medicale și comunitare.  

Interacțiunea interculturală asigură depășirea zonelor de confort, determină descoperirea de noi prieteni, de obiceiuri și tradiții specifice fiecărei țări și întăresc credința că deschiderea pentru cunoaștere nu are limite și obstacole. 

Prin tot ceea ce oferă schimburile ENM, acestea devin o sursă de pregătire profesională de înaltă valoare și deschid noi orizonturi socio-culturale participanților.” – prof. Mirela Avram – Responsabil Instruire clinică 

 

„În cadrul schimbului de experiență European Nursing Module, elevii noștri au ocazia de a-și îmbogăți cunoștințele profesionale acumulate și de a aprofunda valorile socio-culturale ale profesiei de asistent medical, prin efectuarea unui stagiu de practică în spitalele universitare internaționale partenere, din peste 15 țări. Elevii școlii noastre sunt susținuți în permanență să participe la acest program, primind constant burse de studiu, precum și suportul echipei de Relații și Proiecte internaționale.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Asistentului Medical, echipa Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” a transmis un mesaj de felicitare către universitățile de nursing de prestigiu, partenere în cadrul programului de schimb internațional European Nursing Module. Inițiativa colectivului școlii noastre a fost primită cu mare entuziasm de către echipa de coordonare din ENM, care și-a manifestat recunoștința și încântarea prin a publica, pe prima pagină a site-ului oficial al Modulului European de Nursing, mesajul echipei SPSCD.” – prof. Alina Ioniță – responsabil Relații și Proiecte internaționale, coordonator ENM  

Redăm mai jos mesajul preluat pe site-ul European Nursing Module – 2020 May 12, International Day of Nurse: Greeting message from ENM Bucharest –  https://www.enm-network.com/News/:

 

„2020 is the Year of the Nurse. On Tuesday, 12th May, we are celebrating the International Day of the Nurse.

The events in the last months have shown once more the irreplaceable role of the nurse in the healthcare team. The heroes in white, the fighters in white gowns, the angels of the sick, nurses are the ones who act in continuous fire for the sake of the patient.

We have been growing and improving for 30 years in order to offer students the best professional training.

The European Nursing Module experience is the one that completes and gives intensity to the beginning of the career to all the students in our school.

We are proud to be part of the European Nursing Module network and give our students this opportunity to develop a global vision and get in touch with colleagues from different countries.

Together we find the best solutions and develop models of good practice that prepare the nurse for the important role of being the bridge between the community and healthcare facilities, to meet the challenges they face in providing care, to remain a light on the path of progress and of healthcare and general nursing, to continue at a level of maximum universal value what Florence Nightingale began.

Thank you for helping us create the context in which our students will become professional nurses, trained to European standards! On International Nurse Day, we wish, “Happy Birthday! Good health and professional accomplishments!” to all nurses worldwide.

The ENM TEAM of Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila”

 

„2020 este Anul Asistentului Medical. Marți, 12 mai, sărbătorim Ziua Internațională a Asistentului Medical.

Evenimentele din ultimele luni au arătat încă o dată locul incontestabil al asistentului medical în cadrul echipei de îngrijire. Eroii în alb, luptătorii în halate albe, îngerii bolnavilor – asistenții medicali sunt cei care acționează la foc continuu pentru binele pacientului.

De 30 de ani creștem și ne perfecționăm pentru a oferi  elevilor cea mai bună pregătire profesională.

Experiența European Nursing Module este cea care întregește și oferă intensitate începutului de carieră tuturor elevilor din școala noastră.

Ne mândrim să facem parte din rețeaua European Nursing Module pentru a oferi elevilor noștri această oportunitate de a  dezvolta o viziunea  globală și de a intra în contact cu colegii din diferite țări.

Împreună găsim soluțiile cele mai bune și dezvoltăm modele de bune practici care pregătesc  asistentul medical  pentru importantul rol de a fi liantul între comunitate și unitățile sanitare,  pentru de a răspunde  provocărilor cu care se confrunată în acordarea de îngrijiri, pentru a rămâne lumină pe calea progresului în sănătate și asistență medicală generală, pentru a continua la un nivel de maximă valoare universală ceea ce a început  Florence Nightingale.

Vă mulțumim că ne ajutați să creăm contextul în care  elevii noștri vor deveni  asistenți medicali profesioniști, pregătiți  la standarde europene !

 De Ziua Internațională a Asistentului Medical urăm „La mulți ani! Multă sănătate și împliniri profesionale!” asistenților medicali din întreaga lume.”

Echipa Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”

 

prof. Raluca Brad

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 171

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes