Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 5 de calificare, sesiunea iulie 2018, s-a modificat conform Ordinului ministrului Educației Naționale, nr. 3755 / 29.05.2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 13 iunie 2018 ( pag. 31), după cum urmează:

– înscrierea candidaţilor: 18 – 22 iunie 2018;

– desfăşurarea probei practice: 25 iunie – 2 iulie 2018;

– desfăşurarea probei scrise: 3 iulie 2018;

– comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 4 iulie 2018;

– depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 4 – 5 iulie 2018;

– susţinerea proiectului: 6 și 9 iulie 2018;

– comunicarea rezultatelor finale: 10 iulie 2018.

Profesorii diriginţi vă vor comunica datele la care se vor desfăşura probele de examen, conform graficului menţionat mai sus.

(Monitorul Oficial: 

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43NzU0MTE5NTQwNzI1RSszMA==)

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 81

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes