Marți, 11 septembrie 2018, a avut loc Conferința Națională în domeniul Educației – ediția a IV-a, în Aula Magna a Facultății de Drept a Universității din București. Evenimentul a fost realizat de Asociația „Ține de Noi” și Fundația Hanns Seidel – România în colaborare cu Universitatea din București și alte organizații sau asociații din domeniul educației.

Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” a fost reprezentată de prof. Mirela Avram și prof. Raluca Brad.

În cadrul conferinței au avut loc discuții despre sistemul educațional românesc dintr-o perspectivă europeană, prin realizarea unei radiografii asupra unor puncte importante, cum ar fi: formarea cadrelor didactice, nivelul de digitalizare al învățământului românesc, dar și pașii premergători digitalizării, printr-o analiză a resurselor materiale de care dispun școlile în prezent, profilul absolventului de liceu, incluziunea educațională și educația timpurie.

În ultimii trei ani au fost organizate trei ediții ale conferinței, aducând împreună peste 600 de actori relevanți din domeniul educației: profesori, reprezentanți sindicali, directori, reprezentanți ai Ministerului Educației și agențiilor din subordine, precum și un număr de persoane publice implicate în decizii asupra sistemului educațional, dintre care și Președintele României și Ministerul Educației.

Conferinţa a fost urmată în acest an de șase panel-uri secundare care s-au desfăşurat în paralel și care au tratat tematici specifice. La aceste ateliere au fost invitați să participe specialiştii implicaţi, dar și toți cei interesați de unul din cele șase domenii, beneficiari direcți sau indirecți:

1.         Școala incluzivă – utopie sau realitate a învăţământului românesc – moderat de către World Vision România prin Mariana Arnăutu.

Obiectivele acestui panel au vizat: însușirea unor concepte de bază despre educație, incluziunea și participarea școlară, semnele de avertizare în abandonul școlar, comunicarea și lucrul în echipă, utilizarea unor instrumente de autoevaluare la nivel de școală / comunitate și de structurare a unui plan de dezvoltare educațională atât la nivel de acțiuni individuale, cât și la nivelul întregii școli și a comunității în vederea includerii tuturor copiilor în școală, cât mai ales pentru a preveni abandonul școlar de la vârste mici.

 

 

2.         Momentul critic al învățământului profesional din România. De la intervenții punctuale, la politici publice – moderat de către Organizația Umanitară Concordia prin Diana Certan și Simona Crisbășanu și Federația Coaliția pentru Educație prin Daniela Vișoianu.

În cadrul acestui panel, organizatorii și-au propus să asigure: informarea privind recentele modificări legislative și stadiul de implementare; scalarea exemplelor de bună practică de la intervenții individuale la nivel de politici publice; atragerea de membri pentru formarea unui grup de lucru care să formuleze documente de poziție și propuneri de soluții și politici publice în domeniul Educației.

 

3.         Planurile cadru – verigă esențială între „ce – cât – cum și de ce învață elevii din ciclul liceal” – moderat de către Asociația Educația pentru toți prin Paloma Petrescu, Gabriela Guțu și Elena Constantin.

În cadrul panel-ului discuția a fost axată pe planurile-cadru ca o expresie a competențelor necesare mileniului III. Au fost luate în discuție conținuturile învățării, tehnicile de învățare și pregătirea pentru calificările și competențele necesare.

 

 

4.         Calitate și reformă în învățământul universitar – moderat de către Gabriel Bădescu.

În cadrul acestui panel s-a dezbătut propunerea de politică publică redactată sub coordonarea lui Gabriel Bădescu, despre „Reforma învățământului superior în România: propuneri de schimbări pentru un sistem onest, eficient și incluziv”.

 

 

5.         Calitatea profesorilor și metode de evaluare – moderat de către Șerban Iosifescu, președinte ARACIP, intervenient Centrul pentru Politici Educaționale, prin Daniela Alexe și Alexandra Anton.

În cadrul acestui panel s-au discutat următoarele teme: Cum influențează evaluarea profesorilor calitatea educației? / Cum ne schimbă noile tehnologii? / Inteligența artificială și rolul profesorului / Cum devin profesorii campionii schimbării în educație?

 

 

6.         Alfabetizarea funcțională a elevilor – Abordare colaborativă la nivelul școlii – moderat de către Liliana Romaniuc.

În cadrul acestui panel au avut loc dezbateri despre: Alfabetizarea funcțională și competențele de literație la toate disciplinele de studiu, Evaluarea competențelor de literație ale elevilor, Strategiile de predare și învățare pentru dezvoltarea competențelor de literație.

 

La discuții au participat toți actorii din sistemul educațional, care au reprezentat, din perspective diferite, sistemul de educaţie: profesori, elevi, părinţi, specialişti în educaţie din societatea civilă sau din instituţii publice.

(sursa: https://tinedenoi.ro)

 

prof. Raluca BRAD

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 75

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes