CLUBUL ABSOLVENŢILOR

 

 

 

Clubul Absolvenţilor Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” îşi propune să asigure tuturor absolvenţilor şansa de a se angaja pe locuri de muncă pentru care s-au pregătit pe parcursul celor 3 ani de şcolarizare şi care să le împlinească aspiraţiile şi nevoile.

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE

 

    Dezvoltarea unor caracteristici instituționale generale, în vederea realizării unui mediu profesional de calitate;

 

    Stimularea creșterii angajabilităţii absolvenților, prin obținerea intermedierii cu firmele angajatoare din domeniul sanitar – clinici și spitale private/ de stat;

 

    Crearea și dezvoltarea unor colaborări la nivel medical (stabile și funcționale).

 

    Atragerea celor mai bune instituții medicale/firme de recrutare, în proiecte de creștere a angajabilitatii.

 

    Promovarea calității la nivelul pregătirii instructiv-educative a elevilor.

 

  Cultivarea eticii și a unui sistem de valori, bazate pe transparență, comunicare și înțelegere în toate demersurile instituționale, pentru îmbunătățirea colaborării informale a membrilor din cadrul comisiei/ școlii.

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

 

    Formarea elevilor pentru a se adapta la schimbările din mediul profesional și social-asigurând, astfel, creșterea angajabilităţii.

 

    Abilitarea elevilor cu tehnici moderne și eficiente de comunicare în mediul profesional și social;

 

    Educarea și pregătirea elevilor pentru adoptarea unui comportament în acord cu valorile socio-morale și spirituale.

 

ACTIVITATI ALE CLUBULUI ABSOLVENŢILOR

 

– Întâlniri de lucru ale membrilor Clubului Absolvenților cu reprezentanți ai sistemelor de sănătate particulare, în vederea facilitării cooperării, dezvoltării și menținerii parteneriatelor cu clinici private, prin creșterea mobilităţilor și a recrutărilor de personal medical.

 

 

 

  – Asigurarea stagiilor de practică, în regim de internship

 

 

 

–  Susţinerea unor cursuri masterclass  SPSCD (Știu! Pot! Simt! Cunosc! Devin cel mai bun!”) susținute de reprezentanți ai organizațiilor profesionale și din departamentele de Resurse Umane ale companiilor partenere.

 

 

 

  – Implementarea programului „Asigură-ți viitorul!”, de acordarea de Burse integrale oferite de viitorii angajatori, ce se implică și în pregătirea practică  pe parcursul şcolarizării.

 

 

 

– Organizarea unor evenimente care să reunească membrii clubului, şi în cadrul cărora aceştia să îşi împărtăşească experiențe, să propună şi să dezvolte proiecte comune.

 

 

 

 – Organizarea festivităţilor de absolvire pentru fiecare calificare în parte: AMG, AMF și BFKT, la finalizarea cilcului de pregătire al unei generații.

 

 

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 159

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes