În atenţia: d-nei Laura Corina Georgescu, Preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului 

Stimată Doamnă Preşedinte,

 

cnalogoŞcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Bucureşti doreşte să îşi manifeste profunda nemulţumire în legătură cu lipsa de obiectivitate a ştirii difuzate de postul TV Antena 1, în cadrul emisiunii Observator din data de 7 Febr. 2013: „ Asistenţi medicali, dar fără diplomă de bacalaureat”.

http://observator.a1.ro/social/Asistenti-medicali-dar-fara-diploma-de-bacalaureat_77521.html

 

Considerăm că deontologia profesională este încălcată, atâta vreme cât pentru susţinerea punctului de vedere exprimat în ştire cu privirela calitatea actului educativ desfăşurat în pregătirea asistenţilor medicali au fost asociate fără a obţine un acord în prealabil, încălcându-se Art 34 pct.2, numele a numai două şcoli particulare din Bucureşti, printre care şi a noastră. Precizăm că în Bucureşti funcţionează un număr de 6 instituţii de învăţământ particulare postliceale sanitare, precum şi o şcoală de stat – Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni (care şcolarizează atât pe locuri la buget cât şi pe locuri cu taxă).

Această asociere poate induce ideea greşită că numai în cele două instituţii prezentate sunt şcolarizaţi absolvenţi de liceu fără bacalaureat, şi doar aceste şcoli percep o taxă de şcolarizare, ceea ce este neconform cu realitatea.

De asemenea materialul prezentat induce ideea că în toate aceste şcoli pregătirea nu este
conform standardelor, fapt care, prin generalizare şi asociere, aduce prejudiciude imagine Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”.

În esenţă, considerăm nu numai că ştirea nu este relevantă ca şi conţinut, dar promovează şi o părere personală a preşedintelui OAMGMAMR, Mircea Timofte, când acestuia ar fi trebuit să i se ceară să facă referire strict la cadrul legislativ actual, respectiv OUG 144/2008, Art. 1, coroborate cu Art 12, alin (1) si Art. 16, privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi functionarea OrdinuluiAsistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

În fapt, activitatea instituţiilor de învăţământ postliceal este reglementată de Legea Educaţiei Naţionale, Art 44, şi considerăm că eventuale modificari legislative trebuie să fie purtate de către forurile abilitate, urmand o procedura constituţională, nu la TV!
Mai mult, în politica Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se consideră că şcolile postliceale reprezintă una dintre cele mai viabile soluţii de redresare a situaţiei actuale din învăţământ, prin oferirea tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat a unor posibilităţi de pregătire pentru a se califica într-o profesie.

Asadar, considerăm că punctul de vedere prezentat de ştirea mai sus menţionată este nerelevant şi are doar un rol defăimător la adresa activităţii şcolilor postliceale, inducându-se ideea (prin omisiune) că acestea şcolarizează numai absolvenţi fără bacalaureat.

Dorim să precizăm că şcoala noastră are şi elevi cu una sau două diplome universitare (dar care nu au posibilitatea de a profesa în domeniile în care s-au pregatit), majoritatea sunt absolvenţi de bacalaureat şi doar circa 20% nu au BAC-ul luat când se înscriu la concursul de admitere.Chiar şi în aceste cazuri, considerăm că exista toate şansele ca un tânăr care nu a absolvit bacalaureatul din cauza unui examen de matematică, poate să devină un bun profesionist în acest domeniu medical, dacă îndeplineşte criteriile importante pe care le cere această profesie: vocaţie, altruism, o bună cunoaştere a alcătuirii trupului uman şi a tehnicilor de îngrijire, precum şi conştientizarea că rădăcinile bolii trupeşti se găsesc în trăirile sufleteşti.

Considerăm, de asemenea, că afirmaţia din finalul ştirii că majoritatea absolvenţilor îngroaşă rândurile şomerilor este nerelevantă pentru instituţia noastră, care are o preocupare importantă în a oferi absolvenţilor noştri oportunităţi de angajare, ceea ce ne diferenţiază de celelalte şcoli. Suntem o şcoală acreditată ARACIP, conform OMECTS nr 3391/29.02.2012, membră a Modulului European de Nursing în cadrul căruia organizăm schimburi anuale de experienţă cu cele mai bune şcoli de nursing din Europa, iar un număr considerabil de absolvenţi ai şcolii noastre se angajează nu doar în România, ci şi în străinătate.

De aceea considerăm că ştirea prezentată de către Oservator afectează în mod nejustificat imaginea instituţiei noastre şi ne punem întrebarea observând rezultatele muncii angajaţilor postului de televiziune câţi dintre ei cunosc deontologia profesională şi câţi au studii care să îi califice pentru această profesie ?

Solicităm dreptul la replică şi rectificare a informaţiilor eronat şi tendenţios prezentate în ştirea difuzată în cadrul emisiunii Observator din 7.02.2013, a postului TV Antena 1, în baza Procedurii exercitării dreptului la replică şi rectificare, Cap I, art. 49 din decizia nr 220/24.02.2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

 

Vă mulţumim şi aşteptăm cu interes un răspuns din partea instituţiei pe care o conduceţi.

 

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 249

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes