Publicarea rezultatelor examenului de bacalaureat cu cel mai mare procent al absolvenţilor din ultimii 5 ani a creat un moment de scurtă euforie pentru cei care au reuşit să treacă cu succes examenul de maturitate. Urmează însă momentul în care tinerii, alături de familiile lor, vor hotărî drumul pe care vor porni în viaţă.
 
Susţinem, la fel ca şi în ceilalţi ani, că tinerii de astăzi trebuie să fie motivaţi să devină persoane active ale societăţii şi, pe cât posibil, să îşi continue educaţia, fie că au absolvit bacalaureatul, fie că nu.
Continuarea studiilor liceale nu presupune în mod obligatoriu accesarea nivelului universitar, ci mai degrabă urmarea unor studii care să îi pregătească pentru profesii care să aibă căutare pe piaţa muncii. Acest lucru constituie şi explicaţia faptului că în şcoala postliceală sanitară pe care Fundaţia Umanistă dr. Mioara Mincu o coordonează, procentul elevilor care au absolvit o facultate a crescut în anul trecut şcolar. Faptul că absolvirea unei facultăţi nu le-a oferit  posibilitatea de a practica profesia pentru care s-au pregătit, îi determină pe tot mai mulţi absolvenţi cu studii universitare să se reorienteze către profesii cum este cea de asistent medical, cu foarte mare căutare pe piaţa muncii europene.
 
Studiile postliceale reprezintă o opţiune viabilă atât pentru absolvenţii de liceu cu bacalaureat cât şi pentru cei care nu au absolvit încă acest examen al maturităţii, oferindu-le acestora din urmă posibilitatea de continuare a educaţiei şi de a se califica într-o profesie. Printr-un program special, instituţia noastră le acordă sprijin elevilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat să îl promoveze pe parcursul celor 3 ani de studiu.
Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” a lansat un program de Meditaţii Gratuite pentru Bacalaureat care va funcţiona şi pentru sesiunea de toamnă, program în care se pot înscrie atât candidaţii la Admiterea 2015 cât şi actuali elevi ai şcolii.
Astfel, faţă de cei care vor părăsi sistemul educaţional după terminarea celor XII clase de liceu, dintre care un procent semnificativ ajung să solicite ajutor de şomaj, cei care îşi continuă studiile îşi vor creşte şansele de angajare. De asemenea, şcoala are un rol foarte important în ridicarea nivelului aspiraţional personal. Profesia de asistent medical cere vocaţie şi o serie de competenţe specifice care nu se dezvoltă în liceu, ci într-o şcoală de profil cu durata de 3 ani, iar cunoştinţele necesare nu au neapărat legatură directă cu materiile care constituie probe ale examenului de bacalaureat.
 
Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” nu este numai o soluţie pentru cei care nu au luat bacalaureatul, ci o opţiune pentru cei care au talent şi vocaţie pentru profesia de asistent medical şi îşi doresc să urmeze o carieră cu deschideri europene.
Cu o experienţă de 25 de ani în domeniul educaţiei pentru sănătate,  Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, prima şcoală de profil din România, pregăteşte asistenţi medicali în 3 calificări (Asistent Medical Generalist, Asistent Medical de Farmacie şi Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare), o profesie mereu actuală şi care oferă posibilităţi de angajare atât în ţară cât şi în străinătate.
Ceea ce ne diferenţiază de celelate şcoli de profil este pe de o parte preocuparea de a le oferi elevilor o pregătire la nivel european, prin programe educaţionale complexe şi prin crearea numeroaselor parteneriate de practică atât în cele mai bune spitale bucureştene cât şi din alte ţări ale Uniunii Europene.
Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” derulează proiecte internaţionale în cadrul cărora elevii şcolii au posibiliatea de a participa la stagii clinice desfăşurate în spitale din cele mai performante sisteme de sănătate din Europa: Anglia, Finlanda, Suedia, Elveţia, Danemarca, Olanda, Belgia, Spania, Italia, Grecia etc.
Din anul 1999 suntem membri ai Modulului European de Nursing (ENM), alături de alte 39 de şcoli şi universităţi de nursing din 17 ţări europene, în cadrul căruia organizăm anual câte 3 schimburi de experienţă, oferind burse de studiu internaţional participanţilor. Derulăm, de asemenea, parteneriate bilaterale cu universităţii şi colegii europene din Finlanda, Spania, Bulgaria, precum şi proiecte europene de mobilitate în cadrul programului Erasmus+. Printr-un astfel de proiect finanţat din fonduri europene, în următorii 2 ani şcolari, un număr de 64 de elevi ai şcolii vor participa la stagii clinice cu durată de 3 săptămâni, în spitale din Grecia şi Germania. Alţi 40 de elevi au participat în ultimii 2 ani şcolari la stagii clinice de 3 săptămâni într-o clinică particulară din Pafos, Cipru, tot printr-un proiect Erasmus+, finanţat din fonduri europene.
 
„Anul acesta am beneficiat de două schimburi de experienţă, unul în Belgia, în cadrul ENM şi altul în Cipru, prin proiectul Erasmus+. Ambele au fost minunate şi pot să spun că am avut multe de învăţat atât profesional cât şi în plan personal. În cadrul proiectului Erasmus+ am participat la cursuri de pregătire înainte de stagiu, iar în clinica din Pafos am fost foarte bine primiţi şi îndrumaţi. Am primit răspuns la orice întrebare am avut de pus, cu multă ambilitate. Am beneficiat de pregătire profesională, culturală şi lingvistică (cursuri de limbă engleză şi neogreacă) şi pentru toate acestea mulţumesc şcolii şi mă felicit pe mine că am profitat de aceste şanse create!” a spus Daniela Chiriţoiu, elevă în Anul III,  a şcolii „Carol Davila”.
 
Am întâlnit în clinica din Cipru un personal bine calificat, iar din cazurile întâlnite am învățat lucruri noi, mi-am dezvoltat abilități noi. Cunoștințele acumulate mi-au fost recunoscute printr-un Certificat Europass Mobility, recunoscut internațional. Alături de Scrisoarea de recomandare semnată de directorul clinicii cipriote, acest certificat Europass  îmi va facilita intrarea pe piața muncii europene„, afirmă  şi eleva Ilie Mihaela, participantă în cadrul proiectului Erasmus+ derulat în acest an şcolar.
 
Legitimaţia „CAROL DAVILA” – ISIC pe care şcoala o oferă gratuit tuturor elevilor săi, este recunoscută şi la nivel internaţional. Elevii noştri participanţi la schimburile de experienţă internaţionale se legitimează cu acest card şi beneficiază totodată de reduceri la cărţi, transport, muzee, cinema, servicii de turism şi alimentaţie publică etc.
 
De asemenea, o preocupare importantă a instituţiei noastre o constituie şi orientarea profesională şi creşterea angajabilităţii absolvenţilor. În acest sens, şcoala are parteneriate încheiate cu un număr important de spitale de stat şi particulare din Bucureşti, lanţuri de farmacii şi centre balneo (vezi aici) care participă la pregătirea practică a elevilor dar sunt şi potenţiali angajatori.
Pentru a deveni cu adevărat competitivi pe orice piață a forței de muncă din Europa, elevii şcolii a posibilitatea de a se perfecţiona cel puțin într-o limbă europeană de circulație, iar pentru asta au posibilitatea de a participa la cursuri de limbi străine organizate în școală. Sunt de asemenea pregătiţi să utilizeze cu ușurință sisteme și proceduri bazate pe Tehnologia Informației și Calculatoare.
Clubul Absolvenţilor le sprijină elevilor paşii spre angajare, prin programe şi cursuri masterclass derulate împreună cu partenerii şcolii – potenţiali angajatori.
 
Toate aceste programe le sunt accesibile tuturor elevilor şcolii, fie că au bacalaureat fie nu. Oportunităţile variate oferite de şcoală au şi un rol motivaţional pentru cei din urmă, astfel că pe parcursul celor 3 ani majoritatea elevilor reuşesc să obţină diploma de bacalaureat şi, în plus, la finalul studiilor postliceale au siguranţa unei cariere.
 
Trebuie să subliniem şi faptul că toate aceste rezultate reprezintă rodul unei experienţe îndelungate în educaţie şi a unui management dinamic, în pas cu standardele europene. Deşi în ultimul an foarte multe facultăţi de stat sau particulare au înfiinţat sub umbrela lor şcoli postliceale, lipsa de cadre didactice specializate, a unei baze materiale corespunzătoare şi a unei experienţe efective în ce priveşte nivelul de învăţământ postliceal ne face să ne punem întrebarea care este scopul real al acestor instituţii de învăţământ apărute ca ciupercile după ploaie?

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 160

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes