În luna iulie, Comisia de Monitorizare a Inserției Absolvenților pe Piața muncii a încheiat seria activităților, prin Campania de Orientare, Consiliere și Suport pentru absolvenții SPSCD: „Tu ai crezut în noi; Noi investim în tine!”, ajunsă deja la cea de-a IV-a ediție.

Păstrând tradiția ultimilor ani, alături de noi a fost doamna Carmen Mazilu – Președinte al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala București.

În deschiderea evenimentului, doamna director al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, prof. Aurelia Șova, a afirmat: „Suntem deosebit de onorați de prezența doamnei președinte Carmen Mazilu, la acest final de școală. Deși emoția absolvirii se resimte deja, mai sunt câteva provocări specifice rolului de elev, care se impun a fi abordate cu seriozitate și implicare: examenele privind certificarea competențelor profesionale. Ca de fiecare dată, ne îndreptăm atenția către minimizarea eforturilor privind căutarea acelor informații utile debutului în profesia de asistent medical. Sensul activității de astăzi este de a primi toate îndrumările esențiale în exercitarea profesiei”.

Finalul activităților Clubului Absolvenților a fost punctat de către prof. Adriana Păunescu, coordonator al acestei comisii, printr-o reactualizare a temelor aduse în discuție, de-a lungul întregului an școlar. „Prin intermediul acestor activități, am generat deschideri către noi perspective în conturarea sentimentului propriei valori. Conectarea cu experiența profesională a invitaților noștri, a avut doar rolul potențării convingerii că, o implicare profesională autentică, ajută pacientul să beneficieze de o calitate îmbunătățită a îngrijirilor medicale”.

Doamna președinte Carmen Mazilu s-a alăturat preocupării școlii de îmbunătățire a procesului de angajare a viitorilor absolvenți, venind în întâmpinarea acestora cu îndrumări esențiale privind exercitarea profesiei de asistent medical, în actualul context legislativ (O.U. nr. 144/28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România). „Deși perspectivele de a lucra în străinătate vă sunt cunoscute și accesibile, ne dorim foarte mult să vă dezvoltați cariera în spitalele din România. În prezent, profesia de asistent medical din România este în curs de aliniere la standardele de la nivel european. Profesiile liberale sunt coordonate de anumite organizații, dețin un anumit statut și funcționează în baza unor coduri de etică profesională.”

În continuare, doamna Carmen Mazilu a detaliat contextul debutului în cariera de asistent medical, punctând, în descrierea dimensiunii practicii medicale, factorii importanți care atrag schimbări în sistemul de sănătate: modificările demografice, scăderea natalității, procesul de îmbătrânire a populației, germenii care amplifică numărul bolilor transmisibile, dar și creșterea așteptărilor populației cu privire la serviciile de sănătate accesate.

În prezent, dimensiunea sistemului de sănătate este abordată prin acțiuni de promovare a sănătății, cu rol în prevenirea apariției bolilor. Acest demers presupune schimbări graduale de perspectivă, prin orientarea îngrijirilor oferite de către instituțiile medicale, înspre îngrijirile primare oferite în comunitate, dezvoltându-se chiar o specializare pe îngrijiri comunitare.

Îngrijirile medicale au devenit îngrijiri holistice, în centrul modelului de îngrijire fiind persoana, respectiv pacientul. Interesul pentru domeniu a condus către dezvoltarea cercetării în nursing, preocupare aflată în plin proces de îmbunătățire și extindere.

Astfel, se avansează ideea dezvoltării unor modele de leadership clinic, care urmăresc siguranța pacientului, atât prin diminuarea riscurilor la care este expus acesta, cât și prin îmbunătățirea modalităților de intervenție. Leadership-ul a devenit, astfel, o componentă vitală în modelarea profesiei și în facilitarea politicilor de mentorat și practică medicală. Asistentul medical este recunoscut la nivel global ca fiind un membru esențial în interiorul echipelor medicale.

În acest sens, directivele europene impun ca viitorul asistent medical să dețină competențe de diagnosticare în mod independent, de planificare, organizare și implementare a îngrijirilor adecvate, asumându-și responsabilitatea privind menținerea vieții în situații de criză. Codul etic prevede pedepsirea specialiștilor care nu intervin adecvat când o persoană necesită acordarea primului ajutor.

În ceea ce privește îmbunătățirea demersului de accesare a locurilor de muncă, doamna președinte recomandă viitorilor absolvenți să urmărească posturi de asistent medical debutant, acordând atenție nivelului de studii solicitat de către angajator, acesta din urmă deținând suveranitatea în trasarea competențelor necesare instituției.

Absolvenții școlilor postliceale sanitare, fără diploma de bacalaureat, pot fi înregimentați în profesie, cu drepturi depline de muncă, fără posibilitatea de continuare a studiilor la nivel universitar.

Demersuri specifice debutului în profesie:

-Obținerea Certificatului de Membru al OAMGMAMR este eliberat pentru o perioadă nedeterminată de către OAMGMAMR, fiind însoțit de un număr din Registrul Unic Național, păstrându-se confidențialitatea datelor de identitate regăsite în dosarul personal. Până la obținerea acestuia, se poate elibera un Certificat de Membru provizoriu, în baza adeverinței de absolvire a școlii postliceale sanitare;

-Certificatul de Membru se obține de către toți asistenții medicali, indiferent dacă au promovat examenul de bacalaureat (deoarece standardele din acest domeniu sunt ridicate, se recomandă absolvenților de liceu să nu renunțe la eforturile de promovare a examenului de maturitate);

-Certificatul de Membru al OAMGMAMR este obligatoriu și pentru asistenții medicali care optează pentru un job în afara țării, ca gir al OAMGMAMR-ului pentru practicarea profesiei (la întoarcerea în țară, persoana va dovedi OAMGMAMR-ului faptul că a desfășurat o activitate specifică nursingului);

-Obținerea Avizului anual pentru Exercitarea Profesiei, se obține după ce absolventul deține un Contract de Muncă/Contract de Voluntariat și se eliberează de către filialele Organizației din țară, în funcție de domiciliul solicitantului (în baza actelor de studii și a numărului din Registrul Unic Național);

-Educaţia Medicală Continuă (EMC) prevede participarea asistenților medicali la cursuri, acreditate de către OAMGMAMR;

-Avizul pentru Exercitarea Profesiei este înnoit anual, în baza celor 30 de credite, pe care asistenții medicali au datoria să le obțină;

-Reatestarea Profesională (este realizată de către OAMGMAMR în colaborare cu instituții medicale, în baza unui examen) este obligatorie pentru asistenții medicali care nu s-au angajat în primul an de la absolvire;

-Certificatul de Specializare se obține după finalizarea cursurilor de specializare, care au o durată de 1 an (teorie și practică);

-După absolvirea școlii postliceale sanitare, absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot opta pentru continuarea studiilor universitare, conform recentei metodologii. Recunoașterea competențelor profesionale se realizează doar cu acordul Senatelor Universitare, care au autonomie în acest sens;

-Organizația recunoaște statutul de P.F.I (Persoană Fizică ce desfășoară o practică profesională independentă, în baza normelor metodologice specifice profesiei);

-Organizația nu recunoaște statutul de P.F.A. (persoană fizică autorizată).

 

În încheierea prezentării sale, doamna președinte Carmen Mazilu i-a felicitat pe elevii noștri, aflați în prag de absolvire, pentru alegerea de a urma cursurile școlii postliceale sanitare, subliniind avantajul unui absolvent de școală postliceală sanitară în fața absolventului cu studii universitare: majoritatea spitalelor scot la concurs posturi pentru nivelul de absolvire postliceal și foarte rar, pentru absolvenții de nivel universitar.

„E important să ne mândrim că suntem asistenți medicali generaliști! Fiți pozitivi! Fiți optimiști! Profesați din plăcere și nu din obligație! Fiți focusați și flexibili în această profesie nobilă!”

 

Cuvântul de încheiere i-a aparținut domnului prof. univ. dr. Alexandru Ioan Mincu, Preşedinte al Consiliului de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”: „Gândiți-vă, dragi absolvenți, că există o diferență de pregătire în ceea ce privește durata studiilor de la nivelul postliceal, comparativ cu cel universitar. Numărul de credite specifice nivelului postliceal este similar nivelului universitar, dar se obține de-a lungul a doar 3 ani de studii. În ceea ce vă privește, după 3 ani de zile de studii postliceale, dumneavoastră obțineți un Certificat de atestare a competențelor profesionale, cu aproape aceeași valoare ca și cel abținut la nivel universitar, dar după 4 ani de studiu. Diferența este că dumneavoastră câștigați un an de viață. Mulțumesc doamnei președinte a Ordinului Asistenților – filiala București, Carmen Mazilu, o mare personalitate a nursingului din România, pentru alăturarea în acest demers de validare profesională. Iată că, după 3 ani de pregătire profesională și muncă împreună, noi vă predăm Ordinului Asistenților Medicali, pentru întreaga viață profesională.”

 

prof. Adriana Păunescu

Responsabil Comisie Monitorizare a Inserției Absolvenților pe Piața Muncii

Clubul Absolvenților

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 224

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes