Fiecare sfârșit de an școlar este marcat de către Clubul Absolvenților prin organizarea evenimentului: Tu ai crezut în noi. Noi investim în tine”- Campanie de consiliere și suport pentru viitorii absolvenți. Astfel că, elevii anului III au beneficiat de tot suportul informațional și legislativ, transmis de către doamna Doina Carmen Mazilu, președinte al O.A.M.G.M.A.M.R, filiala București, asistent universitar al Facultății de Moașe și Asistență medicală, din cadrul U.M.F. Carol Davila”, București.

În debutul acestui eveniment, echipa școlii formată din prof. Aurelia Șova – director, prof. Anca Grecu- director adjunct și prof. Adriana Păunescu- responsabil Club Absolvenți, au întâmpinat elevii cu un mesaj de bun venit și o scurtă prezentare a activităților Comisiei de Monitorizare a Inserției Absolvenților pe Piața Muncii.

La acest eveniment s-au alăturat trei dintre absolvenții școlii noastre, pentru a reprezenta oportunitățile de angajare după obținerea certificatului de competențe profesionale: spitale de stat, clinici private.

Eduard Pintilie, absolvent SPSCD promoția 2016, asistent medical în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, secția ATI – copii:

„Ca elev, am fost motivat să urmez doar stagiile clinice din spitalele unde am găsit bunăvoință pentru a dobândi tehnici de îngrijire a bolnavului. Încă din anul II de școală, pe când urmam practica în cadrul Spitalului „Matei Balș”, am fost remarcat de către doamna Liliana Moise, asistent medical, șef Secție ATI – copii. Seriozitatea, implicarea, disponibilitatea și dorința mea de a învăța cât mai mult au fost atuurile cu care eu am fost acceptat în această echipă, unde lucrez deja. Deși am familie și doi copii, îmi organizez destul de riguros programul și nu mă abat de la ce mi-am propus.

Oriunde vă veți afla, dacă vreți ceva cu adevărat și mai ales dacă știți ceea ce vreți, în voi găsiți toate resursele necesare pentru a ajunge acolo unde v-ați propus”.

George Covaci, absolvent SPSCD promoția 2018, asistent medical în cadrul Clinicii

„Dent Estet”, secția de Endodonție și Chirurgie: „Imediat după absolvirea școlii, m-am avântat în propria-mi provocare: accea de a lucra într-o clinică dentară renumită. De-a lungul întregii mele formări profesionale, am avut alături profesioniști care au crezut în mine și care m-au ajutat să mă dezvolt: Ioana Pătru, Andreea Necula, dr. Bahare Azar și dr. Vasile Branici.

Acum pot spune că mediul ales atunci este cel în care îmi doresc să rămân acum: o echipă profesionistă, un mediu dotat cu aparatură dentară de ultimă generație și pacienți care ne adresează doar zâmbete frumoase și sănătoase.

Întrucât și eu am fost ajutat când am simțit că e greu, vă aștept și pe voi să-mi deveniți colegi, iar eu la rândul meu să vă fiu sprijin”.

Adrian Isvoranu, absolvent SPSCD promoția 2018, voluntar în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, secția Terapie Intensivă: „Încă din anul I de școală, am fost atras doar de Secțiile UPU, acolo unde am urmărit să-mi desfășor majoritatea stagiilor clinice. Întrucât este o secție care solicită profesionalism și responsabilitate, mi-am propus să debutez ca voluntar, pentru a deprinde toate informațiile necesare și pentru a evita malpraxis-ul în relația cu pacienții. Problemele de sănătate ale pacienților de pe această secție nu seamănă între ele, fiecare zi este o provocare pentru mine și știu că pentru a mă face remarcat trebuie să fiu bun și să învăț în continuu”.

Doina Carmen Mazilu, președinte al O.A.M.G.M.A.M.R, filiala București a menținut atenția celor prezenți la eveniment, prin înaltele sale abilități de a comunica toate informațiile de ordin deontologic și legislativ specifice configurării parcursului profesional al viitorilor absolvenți: „M-au inspirat prezentările colegilor voștri absolvenți și m-au surprins că au ales secția de pediatrie, domeniul stomatologic, sau neurochirurgia. În prezent, se impune o nouă abordare a îngrijirilor medicale oferite în cadrul diverselor instituții de sănătate, fără a neglija îngrijirile primare acordate în comunitate. Rolul vostru major este de a respecta interesul și drepturile pacientului, promovând sănătatea, prin prevenirea bolilor.

În prezent, se pune accent pe creșterea sănătății populației, prin evitarea inechităților din sănătate, prin facilitarea accesului la îngrijiri medicale de calitate și prin educarea comunității locale și guvernamentale în promovarea unui leadership îmbunătățit. Se accentuează oferirea de îngrijiri holistice, sigure, inovatoare, bazate pe dovezi concrete, punând omul în centrul intervenției de specialitate”.

În continuare, doamna președinte Carmen Mazilu a evidențiat competențele specifice profesiei de asistent medical:

          – De a diagnostica, organiza, planifica și implementa în mod independent, îngrijirea pacientului;

          – De a munci în echipă cu întregul personal din sectorul sănătății;

          – De a promova un stil de viață sănătos, prin organizarea unor programe şi activităţi de educaţie pentru sănătate;

          – De a identifica, în mod independent, măsuri de auto-îngrijire și de menținere a vieții, în orice situație de criză;

          – De a îmbunătăți sănătatea pacientului, prin administrarea tratamentului, conform prescripţiilor medicului;

          – De a iniţia, în mod independent, măsuri imediate de acordare a primului ajutor, pentru menţinerea în viaţă a pacientului, pentru menținerea sănătății în comunitate, sau în grupurile considerate cu risc;

          – De a desfășura activităţi de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate (au competențe doar asistenţii medicali generalişti licenţiaţi);

          – De implicare în organizarea și derularea programelor de educaţie continuă (au competențe doar asistenţii medicali generalişti abilitaţi ca formatori);

          – De raportare a activităţilor specifice pentru îmbunătăţirea practicilor profesionale.

Condiții în exercitarea profesiei:

  • Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali dobândesc dreptul de exercitare a profesiei, doar după obținerea Certificatului de membru, eliberat de către (acest document trebuie să fie avizat anual).
  • Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.
  • Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă, acreditate de către O.A.M.G.M.A.M.R., precum şi alte forme de educaţie continuă prevăzute de lege, pentru îndeplinirea numărului minim de credite anuale, necesare reautorizării exercitării profesiei/ creşterii gradului de pregătire profesională.

Documente necesare pentru obținerea Certificatului de membru:

a) copie legalizată a documentelor de studii, care atestă formarea în profesie;

c) certificatul de cazier judiciar;

d) certificatul de sănătate fizică şi psihică.

Responsabilitățile Organizației profesionale – O.A.M.G.M.A.M.R.:

         –  înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

          – asigură aplicarea regulamentelor şi a normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei;

          – autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;

          – atestă titlurile de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România;

          – emite documentele necesare recunoaşterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând spaţiului economic european şi în confederaţia elveţiană;

          – apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical în exercitarea profesiei;

          – asigură respectarea de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi față de sănătatea publică;

          – elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;

          – elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;

          – analizează cazurile de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;

          – stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional şi de activitatea desfăşurată în calitate de salariat sau liber profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;

          – avizează fişa de atribuţii a posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;

          – organizeazăexamenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali şi emite certificatele de grad principal candidaţilor care au promovat acest examen.

După secțiunea de întrebări și răspunsuri, doamna președinte Carmen Mazilu a afirmat: „ Anul 2020 va fi declarat Anul Asistenților Medicali, întrucât aceștia sunt recunoscuți, la nivel global, ca membri esențiali ai echipelor medicale multidisciplinare, formează cel mai mare grup de profesioniști din lume, din domeniul sănătății și reprezintă profesia care beneficiază de recunoașterea unei Zile Internaționale a Asistentului Medical – 12 mai.

Mai mult, importanța mondială a asistentului medical este justificată și prin cele 23 ore de aur dedicate omului aflat în suferință, cealaltă oră, care întregește o zi din viața asistentului, fiind petrecută în relația cu medicul.

Continuați să vă desăvârșiți dezvoltarea profesională, pentru a fi siguri pe voi, autonomi și independenți în deciziile specifice îngrijirii medicale a pacientului.”

 

Prof. Adriana Păunescu

Responsabil Club Absolvenți

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 244

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes