Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” continuă împreună cu reprezentanții liceelor partenere seria de întâlniri din cadrul proiectului „Cafeneaua Liderilor din Învățământul Preuniversitar”.

Pentru prima întâlnire din anul 2017, tema propusă pentru dezbatere a fost „Managementul Timpului”.

Doamna prof. Adriana Păunescu, moderatorul întâlnirii, ne-a relatat:

„În cadrul evenimentului Porți Deschise către Educația pentru Sănătate, seria de întrevederi adresată directorilor și cadrelor didactice din liceele partenere a punctat o nouă temă. Anvergura evenimentului Cafeneaua Liderilor din Învățământul Preuniversitar deschide noi viziuni și accepțiuni privind conceptul de Management al Timpului.

Cuvântul de deschidere al întâlnirii i-a aparținut doamnei prof. Aurelia Șova, director al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”. Domnia Sa a mulțumit celor prezenți la eveniment, întrucât această prezență este baza construirii relației de colaborare între instituții. De asemenea, doamna director Aurelia Șova a subliniat caracterul generos al temei. O temă utilă fiecăruia dintre noi, dar mai ales celor intens preocupați de educația elevului aflat în nevoie să fie orientat profesional adecvat, pentru a se pregăti din timp pentru viitorul său.

Doamna director i-a acordat domnului Președinte al Consiliului de Administrație, Prof. Univ. Dr. Alexandru Ioan Mincu, un spațiu suprem pentru a face câteva referiri privind tema zilei (cunoscut fiind faptul că domnul director general deține ample cunoștințe în domeniul Managementului, domnia sa susținând cursuri pe această temă, în multe orașe din Europa).

În prezentarea sa, domnul director general a punctat rolul educației în sistemul de învățământ românesc, învățământ ce trebuie să tindă spre a se privatiza, întrucât doar astfel putem bifa performanțe reale în formarea profesională a tinerilor.

În acest sens, colaborarea dintre Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” și liceele partenere se subordonează misiunii conținute de acel leadership strategic, eficient: a ști cum și spre ce să fie orientați elevii ( în prezent destul de bulversați de progresul tehnic și social).

În acest context, domnul director general i-a mulțumit doamnei director Aurelia Șova pentru abnegația sa în a menține această continuitate a evenimentelor ce implică liderii preocupați de educația adolescenților.

Acest aspect subliniază valoarea amplificării lanțului trofic de civilizație umană, ce dă valoare procesului educativ în care sunt implicați elevii care manifestă dorință, talent și determinare pentru a se alătura viziunii și misiunii școlii noastre.

Domnul director general a atras atenția asupra unui aspect important: suntem prima școală sanitară din România care se menține în acest top al școlilor de profil, tocmai datorită realei și constantei preocupări pentru a oferi elevilor versus absolvenților noștri, posibilitatea de a face carieră ca Educatori pentu Sănătate. Purtăm cu onoare educația pentru sănătate în inima devenită sigla școlii noastre.

Termenul de „sănătate” transcede definiția oferită de către Organizația Mondială a Sănătății, întrucât un corp și o minte sănătoasă provin doar dintr-un mediu sănătos. Acel mediu educațional suntem chiar noi, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, al cărei standard înalt beneficiază de recunoaștere atât la nivel local, cât și internațional.

Transcendența presupune includerea în sistemul socio-educațional a Timpului ca valoare perisabilă, ca resursă de neînlocut. Citându-l pe Cicero: „O tempora! O mores!” (Ce timpuri! Ce obiceiuri!), domnul director general a realizat o paralelă între trecut și prezent: când moravurile au avut de suferit, prin lipsa verticalității și a moralității contemporanilor noștri, implicați în procesul educativ.

În discursul său, domnul director general a inserat termenul de „Oximoron” (figură de stil care exprimă o ironie subtilă, sub forma asocierii paradoxale a doi termeni contradictorii: management și timp), în încercarea de a da o semnificație titlului întrevederii de astăzi: Managementul Timpului. Managementul presupune atingerea scopurilor prin coordonarea eficientă a eforturilor celorlalți, iar Timpul reprezintă o mărime fizică abstractă.

Astfel,este subliniat caracterul reflexiv al Managementului Timpului, unde timpul, ca și arta, are rol în a ne educa decelarea gusturilor.

În fapt, timpul presupune să ne manifestăm preocuparea atât pentru obținerea echilibrului interior al nostru și al celorlalți, în drept al statutului de profesor versus elev.

În încheierea prezentării sale, domnul director general a accesat motivația autorealizării fiecăruia dintre noi, cu deosebire a elevului aflat în nevoie de orientare profesională, prin raportare la reflexivitatea timpului, oferindu-ne / le un imbold: „dacă vrei să ajungi undeva, trebuie sa alergi cu o viteză dublă față de cea a competitorului tău, întrucât timpul trebuie să curgă asemeni Omului invizibil, care este hărăzit a se mișca extrem de repede”.

Doamna prof. Maria Pârlog, director adjunct al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, a subliniat rolul timpului în viața de zi cu zi, dar mai ales a punctat cu realism, dificultățile resimțite de către fiecare dintre noi la ore, în a ne încadra într-un anumit timp, pentru a esențializa sensul temei.

În cadrul workshopului de astăzi, doamna director adjunct a propus celor prezenți să realizeze o comparație între perceperea timpului de către o persoană ce locuiește în afara Bucureștiului și cum este perceput timpul de către cineva care își duce existența în această metropolă. Un alt exercițiu de reflecție, propus de domnia sa, a fost compararea modului cum am perceput timpul la vârsta copilăriei și cum îl percepem acum.

Așa cum ne-am obișnuit, evenimentul de astăzi s-a desfășurat sub forma unui workshop- dezbatere, mediat de către doamna prof. Adriana Păunescu.

În debutul prezentării sale, doamna profesor a prezentat calitățile și rolul timpului, dar și procesualitatea acestuia. În acest sens, a prezentat importanța Piramidei Productivității Timpului, subliniind rolul Triecuației acestei Productivități (control în gestionarea priorităților și obținerea productivității, cu rol în atingerea echilibrului interior, a respectului de sine).

Preocuparea pentru definirea timpului aparține savanților Newton, Einstein, Franklin și a altora, punctând ca idee esențială faptul că elementul de bază al timpului este evenimentul, timpul fiind definit ca „o înșiruire secvențială de evenimente”. Important este să reținem ideea că noi avem menirea de a controla evenimentele. Cu toate acestea, deși avem o mare nevoie de control a tot și toate, reținem faptul că nu putem controla decât evenimentele din propria noastră viață!

Pornind de la o poveste cu tâlc, doamna prof. Adriana Păunescu a prezentat existența legilor naturale în viața de zi cu zi, chiar dacă nu le conștientizăm de fiecare dată, moment oportun pentru a defini conceptul de lege: „ceva ce nu poate fi abrogat” și, în principal, pentru a sublinia cele 5 Legi ale Timpului.

1. ÎȚI CONTROLEZI VIAȚA, CONTROLÂNDU-ȚI TIMPUL

2. VALORILE FUNDAMENTALE REPREZINTĂ BAZA ÎMPLINIRII PERSONALE

3.CÂND ACTIVITATEA TA COTIDIANĂ ÎȚI REFLECTĂ VALORILE FUNDAMENTALE, VEI AJUNGE SĂ TE BUCURI DE ECHILIBRUL INTERIOR

4. PENTRU A-ȚI ATINGE OBIECTIVELE IMPORTANTE, TREBUIE SĂ-ȚI PĂRĂSEȘTI ZONA DE CONFORT

5. PLANIFICAREA ZILNICĂ TE AJUTĂ SĂ-ȚI VALORIFICI TIMPUL MAI EFICIENT PRIN CREȘTEREA CONCENTRĂRII

Cu toate că legi există, avem și răpitori ai timpului: aceștia au fost clasificați în două grupe: cauze impuse de mediul extern și cauze autoinduse.

Grupul prezent la eveniment a avut ca teme, pe de o parte, să identifice evenimentele personale cu grad mare / mic de control, iar cealaltă temă, să  reflecteze asupra listei răpitorilor de timp.

Tema fiind extrem de generoasă, cu toții am fost de acord să fie continuată în ultima joi a lunii martie 2017.

În încheiere, doamna prof. Adriana Păunescu a subliniat definiția timpului din perspectiva lui Benjamin Franklin: „Îți iubești viața? Atunci nu irosi timpul, pentru că el este chiar viața ta!

Va urma!”

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Afișări articol: 228

Spune si altora despre asta, alege platforma!

Unica școală din România membră European Nuring Module din 1999

Ghidul Școlii – 2022

Portalul Mobilitatii Europene

Alte știri de interes