PROCEDURA DE PREÎNSCRIERE ŞI ADMITERE ONLINE ÎN ANUL ṢCOLAR 2024 -2025 

 • Veți parcurge următorii pași:
 • accesaṭi formularul de preȋnscriere de mai jos ȋn care veṭi completa toate câmpurile obligatorii ṣi veṭi ȋncărca următoarele documente scanate integral (față – verso, dacă este cazul):
 1. Buletin / Carte de identitate (copie);
 2. Certificat de naştere (copie);
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie);
 4. Adeverinţă elev în clasa a XII –a liceu zi sau a XIII-a liceu seral/FR;
 5. Adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că sunteți sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională asistent medical generalist și nu sunteți în evidenţă cu boli psihice;
 6. Scrisoare motivațională în care se vor menționa următoarele: motivaţia de a urma profesia de asistent medical; disponibilitatea de a studia şi de a vă implica în activităţile propuse de către Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”; motivaţia alegerii Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”; interesul pentru domeniul sănătăţii.
 7. Declaraṭie pe propria răspundere că datele ṣi documentele ȋncărcate sunt corecte ṣi reale.
 • După completarea formularului de preȋnscriere ṣi ȋncărcarea documentelor mai sus menṭionate veṭi fi contactat pe adresa de e-mail din formularul de preȋnscriere pentru validarea documentelor și veți primi precontractul de școlarizare.

Validarea documentelor se realizează în termen de maximum 2 zile de la data completării formularului, doar în zilele lucrătoare.

 • După validarea documentelor veți trimite precontractul de școlarizare completat și semnat – scanat sau poză – însoțit de dovada plății taxei de școlarizare (integral sau în rate) pe adresa de e-mail: contact@scoalacdavila.ro în termen de maximum 2 zile. 

*OFERTA TOP 100 –  pentru primii 100 de candidaţi care se preînscriu în perioada

27 octombrie – 15 decembrie 2023: 

-Primii 100 de candidați preînscriși până la data de 15 DECEMBRIE 2023 vor beneficia de PREÎNSCRIERE GRATUITĂ.

TAXA ANUALĂ DE ŞCOLARIZARE ESTE ÎN VALOARE DE:

 • LA PLATA INTEGRALĂ – 6400 RON
 • LA PLATA ÎN 4 RATE – 7100 RON – RATA 1 ESTE DE 2500 RON (reducerea de 500 RON se va aplica la plata ultimei rate)
 • LA PLATA ÎN 6 RATE – 7700 RON – RATA 1 ESTE DE 2200 RON (reducerea de 500 RON se va aplica la plata ultimei rate)
 • TAXA SE VA ACHITA ÎN CONTUL:

RO96 UGBI 0000 0720 1885 1RON DESCHIS LA GARANTI BANK

 • TAXA DE ȘCOLARIZARE NU SE RETURNEAZĂ!

 

*ȊN PERIOADA 18 DECEMBRIE 2023 –  5 SEPTEMBRIE 2024:

-taxa de preînscriere / înscriere: 800 RON

la plata integrală, taxa anualǎ de şcolarizare este de 6.900 RON şi va fi achitatǎ în ziua în care candidatul va fi declarat admis.

 

-pentru a veni ȋn sprijinul dumneavoastră, vă oferim posibilitatea  achitării taxei de şcolarizare  ȋn rate:

 • ÎN 4 RATE

 I – 2500 RON – în ziua în care candidatul va fi declarat admis
II – 1700 RON- 4 noiembrie 2024
III – 1700 RON – 3 februarie 2025
IV – 1700 RON – 2 mai 2025

 • ÎN 6 RATE

 I – 2200 RON – în ziua în care candidatul va fi declarat admis
II – 1200 RON- 3 octombrie 2024
III – 1200 RON – 4 noiembrie 2025
IV – 1200 RON – 3 februarie 2025
V – 1200 RON – 3 aprilie 2025
VI – 1200 RON – 2 mai 2025 

 • Veṭi primi confirmarea preȋnscrierii dupӑ transmiterea precontractului de școlarizare însoțit de dovada efectuării plății taxei de școlarizare integral sau prima ratӑ.
 • Până la data de 21 iunie 2024 aveţi obligaţia să trimiteţi adeverinţa de absolvire a liceului, foaia matricolă clasele IX-XII/ XIII şi contractul de şcolarizare, scanate integral (față – verso), pe adresa de contact a şcolii contact@scoalacdavila.ro
 • Până la data de 2 septembrie 2024 aveți obligația să vă prezentați la secretariatul școlii cu următoarele documente pentru verificarea autenticităţii documentelor şi pentru completarea dosarului:
 • foaia matricolă clasele IX-XII / XIII ȋn copie legalizată;
 • certificatul de absolvire a liceului sau diploma de bacalaureat (original şi copie);
 • buletinul / cartea de identitate (original şi copie);
 • certificatul de naştere (original şi copie);
 • certificatul de căsătorie (original şi copie) – dacă este cazul;
 • adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că sunteți sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională asistent medical generalist și nu sunteți în evidenţă cu boli psihice (original)
 • contractul de şcolarizare în original – 2 exemplare.

Formular preînscriere

Acest formular se utilizează în procesul de admitere, pentru înscrierea candidaților care doresc să devină elevi ai ṢCOLII POSTLICEALE SANITARE CAROL DAVILA”. Datele personale sunt colectate, prelucrate şi utilizate în condiţii de confidenţialitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Informațiile înscrise în formularul de ȋnscriere sunt confidențiale și fac obiectul respectării stricte a Legii nr. 129/2018 și a REGULAMENTULUI (EU) 2016/ 679, în vigoare, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
În cazul în care nu sunteţi de acord cu colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dumneavoastră personale ṢCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” se află în imposibilitatea de a vă oferi serviciile educaţionale pe care le doriţi. Legea 1 din 2011 a educaţiei naţionale şi legislaţia subsecventă în vigoare care reglementează activitatea ȋn stituţia noastră impun colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale în cadrul procesului de admitere, pe durata studiilor în desfășurarea activităților didactice şi după încheierea acestora.