SUNTEȚI ÎN CLASA A XII-A ( A XIII-A seral sau frecvență redusă ) ŞI VĂ GÂNDIȚI LA CARIERA PROFESIONALĂ?

 

ALEGEȚI O OPŢIUNE SERIOASĂ! 

ŞTIAȚI CĂ VĂ PUTEȚI PREÎNSCRIE ACUM ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 CHIAR DACĂ NU AȚI ABSOLVIT ÎNCĂ LICEUL?

GRĂBIȚI-VĂ PENTRU A VĂ REZERVA LOCUL  LA CEA MAI CĂUTATĂ ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DIN BUCUREŞTI! 

URMAŢI-VĂ VOCAŢIA!

Dacă aveți chemare pentru a lucra cu oamenii în domeniul medical şi a face bine semenilor dumneavoastră, ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” din București vă oferă cea mai bună opţiune pentru a vă urma vocaţia şi a vă pregăti la cel mai înalt nivel!

Aveți oportunitatea de a urma:

 • Programe de pregătire conforme unui curriculum european;
 • Stagii de practică în cele mai bune spitale şi clinici de stat și private

Puteți accesa:

 • Burse de Excelenţă;
 • Burse de studiu internaţionale;
 • Stagii de pregătire clinică în străinătate prin programe şi proiecte europene. Suntem singura şcoală din Bucureşti membră a Modulului European de Nursing (încă din anul 1999), în cadrul căruia organizăm schimburi de experienţă împreună cu peste 30 de şcoli de nursing din Europa.
 • La absolvire, şcoala vă oferă sprijinul pentru angajare atât în ţară, cât şi în străinătate, prin intermediul programelor şi parteneriatelor derulate.

PAŞII PE CARE ÎI AVEȚI DE URMAT PENTRU A VĂ ÎNSCRIE:

I. Depuneți dosarul de înscriere la secretariatul şcolii şi achitaţi taxa de înscriere:

 • 500 RON pȃnӑ la 31 MAI 2023

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Fişa de preînscriere pentru admitere – va fi completată la depunerea dosarului şi va fi avizată de comisia de admitere;
 2. Documentul de identitate (original şi copie);
 3. Certificatul de naştere (original şi copie);
 4. Certificatul de căsătorie (original şi copie), în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 5. Adeverinţa de elev în clasa a XII –a liceu zi sau a XIII-a liceu seral/ FR (original);
 6. Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicită preînscrierea și că nu este în evidență cu boli psihice (original);
 7. Chitanţa pentru plata taxei de preînscriere – 500 RON (original şi copie);
 8. Chitanţa pentru plata taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (original şi copie), în ziua în care candidatul este declarat „Admis”;
 9. Scrisoarea de intenţie în care să motiveze alegerea profesiei şi a calificării, scrisă de mână;
 10. Dosar plic de carton.

Dosarul va fi completat ulterior cu actele doveditoare ale absolvirii liceului.

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi cu numele din certificatul de  naştere.

II. Susţineți interviul vocaţional

III. Semnați un precontract pentru rezervarea locului, dacă în urma interviului vocaţional obţineți rezultatul ADMIS şi plătiți taxa integral sau prima rată în ziua în care susțineți interviul.

IV. Depuneți Adeverinţa (original) la dosarul de preînscriere după absolvirea liceului, pentru validarea locului rezervat.

V. Semnați contractul de şcolarizare

Statutul de elev al şcolii îl veți obţine numai după completarea cu documentele de absolvire a dosarului de preînscriere şi semnarea contractului de şcolarizare.

GRĂBIȚI-VĂ PENTRU A VĂ REZERVA LOCUL LA CEA MAI CĂUTATĂ ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DIN BUCUREŞTI ȘI VEȚI BENEFICIA DE PERIOADA DE REDUCERE!

 • PÂNĂ LA 31 MAI 2023 REDUCERE DE 700 RON:
 • La plata integralǎ, taxa anuală de şcolarizare este de 6200 RON

şi va fi achitatǎ în ziua în care candidatul va fi declarat admis.

 • Pentru plata în rate suma de 700 RON se scade din ultima rată.
 • ȊN PERIOADA 5 IUNIE – 1 SEPTEMBRIE 2023:
 • La plata integrală, taxa anualǎ de şcolarizare este de 6900 RON

şi va fi achitatǎ în ziua în care candidatul va fi declarat admis.

ÎN CAMPUSUL DIN STR. VIITORULUI, ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” DEȚINE UN BANCOMAT GARANTI BANK CARE PERMITE NU NUMAI EXTRAGEREA, DAR ȘI DEPUNEREA DE NUMERAR PENTRU EFECTUAREA PLĂȚILOR.

FOARTE IMPORTANT!

ATUNCI CÂND EFECTUAȚI PLATA UNEI TAXE, MENȚIONAȚI MAI ÎNTÂI CNP-UL, APOI NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI / ELEVULUI, ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE PLATA ESTE EFECTUATĂ DE O ALTĂ PERSOANĂ ( PĂRINȚI, SOȚ / SOȚIE ETC. ).

Acum a sosit momentul în care trebuie să hotărăști calea pe care vei merge mai departe.

Pentru mai multe informații accesează secțiunea Admitere.

TE AȘTEPTĂM LA ÎNSCRIERE!
VEZI AICI PROGRAMUL

Canalul nostru de Youtube

Echipa Managerială