GRĂBIȚI-VĂ PENTRU A VĂ REZERVA LOCUL  LA CEA MAI CĂUTATĂ ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DIN BUCUREŞTI! 

URMAŢI-VĂ VOCAŢIA!

Dacă aveți chemare pentru a lucra cu oamenii în domeniul medical şi a face bine semenilor dumneavoastră, ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” din București vă oferă cea mai bună opţiune pentru a vă urma vocaţia şi a vă pregăti la cel mai înalt nivel!

Aveți oportunitatea de a urma:

 • Programe de pregătire conforme unui curriculum european;
 • Stagii de practică în cele mai bune spitale şi clinici de stat și private

Puteți accesa:

 • Burse de Excelenţă;
 • Burse de studiu internaţionale;
 • Stagii de pregătire clinică în străinătate prin programe şi proiecte europene. Suntem singura şcoală din Bucureşti membră a Modulului European de Nursing (încă din anul 1999), în cadrul căruia organizăm schimburi de experienţă împreună cu peste 30 de şcoli de nursing din Europa.
 • La absolvire, şcoala vă oferă sprijinul pentru angajare atât în ţară, cât şi în străinătate, prin intermediul programelor şi parteneriatelor derulate.

CU SAU FĂRĂ BAC?

Vă puteți înscrie în învăţământul postliceal cu sau fără BACALAUREAT, conform Legii nr. 1/2011, Art 44 (9).

OPORTUNITATE:  MEDITAȚII GRATUITE PENTRU BACALAUREAT

Înscrieți-vă acum pentru a vă rezerva locul la şcoală şi vă oferim un program de meditaţii gratuite pentru materiile alese la BAC. Lucrăm împreună şi în timpul celor trei ani de şcolarizare noi vă vom ajuta să promovați acest examen! Astfel, printr-un efort comun, va fi mult mai ușor să obțineți diploma de BAC, iar perspectivele dumneavoastră de angajare la finalizarea şcolii vor fi mai mari.
Urmați o carieră sigură și foarte căutată în întreaga Europă!
Alegeți profesia de Asistent Medical!

PAŞII PE CARE ÎI AVEȚI DE URMAT PENTRU A VĂ ÎNSCRIE:

I. Depuneți dosarul de înscriere la secretariatul şcolii şi achitaţi taxa de înscriere:

 • 500 RON pȃnӑ la 31 MAI 2023
 • 700 RON începȃnd cu 05 IUNIE 2023

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Fişa de înscriere pentru admitere – va fi completată la depunerea dosarului şi va fi avizată de comisia de admitere;
 2. Certificatul de absolvire a liceului (original și copie) / Diploma de Bacalaureat (original și copie) sau adeverinţa de absolvire a liceului pentru absolvenţii promoţiei 2022 (12 clase sau 13 clase) (original);
 3. Foaia matricolă clasele IX – XII / XIII (copie legalizată);
 4. Documentul de identitate (original şi copie);
 5. Certificatul de naştere (original şi copie);
 6. Certificatul de căsătorie (original şi copie), în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 7. Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea și nu este în evidență cu boli psihice (original);
 8. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (original şi copie) – 350 RON (până la 27 mai 2022) / 450 RON (începând cu 30 mai 2022);
 9. Chitanţa pentru plata taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (original şi copie) – în ziua în care este declarat „Admis”;
 10. Scrisoarea de intenţie în care să motiveze alegerea profesiei şi a calificării, scrisă de mână.
 11. Dosar plic de carton.

Documentele de la punctele 2, 4, 5, 6, 8 și 9 vor fi prezentate în original şi în copie pentru certificare „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.

Candidații care au absolvit liceul în strӑinӑtate vor aduce în dosarul de înscriere documentele de absolvire a liceului echivalate de Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadul Ministerului Educației.

Cetӑțenii strӑini candidați la admitere vor aduce în dosarul de înscriere certificatul / atestatul de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română, eliberat de instituțiile de învățământ superior acreditate în România, care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi cu numele din certificatul de naştere.

II. Susţineți interviul vocaţional

III. Achitați TAXA DE ŞCOLARIZARE, integral sau prima rată, dacă ați fost declarat ADMIS şi semnați contractul de şcolarizare, imediat după susținerea interviului vocațional.

GRĂBIȚI-VĂ PENTRU A VĂ REZERVA LOCUL  LA CEA MAI CĂUTATĂ ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DIN BUCUREŞTI ȘI VEȚI BENEFICIA DE PERIOADA DE REDUCERE! 

 • PÂNĂ LA 31 MAI 2023 REDUCERE DE 700 RON:

 • La plata integralǎ, taxa anuală de şcolarizare este de 6200 RON

şi va fi achitatǎ în ziua în care candidatul va fi  declarat admis.

 • Pentru plata în rate suma de 700 RON se scade din ultima rată. 

 • ȊN PERIOADA 5 IUNIE – 1 SEPTEMBRIE 2023:

 • La plata integrală, taxa anualǎ de şcolarizare este de 6900 RON

      şi va fi achitatǎ în ziua în care candidatul va fi declarat admis. 

ÎN CAMPUSUL  DIN STR. VIITORULUI, ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” DEȚINE UN BANCOMAT GARANTI BANK CARE PERMITE NU NUMAI EXTRAGEREA, DAR ȘI DEPUNEREA DE NUMERAR PENTRU EFECTUAREA PLĂȚILOR.

FOARTE IMPORTANT!

ATUNCI CÂND EFECTUAȚI PLATA UNEI TAXE, MENȚIONAȚI MAI ÎNTÂI CNP-UL, APOI NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI / ELEVULUI, ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE PLATA ESTE EFECTUATĂ DE O ALTĂ PERSOANĂ ( PĂRINȚI, SOȚ / SOȚIE ETC. ).

Acum a sosit momentul în care trebuie să hotărăști calea pe care vei merge mai departe.

Pentru mai multe informații accesează secțiunea Admitere.

TE AȘTEPTĂM LA ÎNSCRIERE!
VEZI AICI PROGRAMUL

Canalul nostru de Youtube

Echipa Managerială